Текстът е на Под лимоновото дърво

Тръгването на детето на детска градина е важно събитие, както за детето, така и за родителите (а понякога и за бабите и дядовците). То е неизбежна част от детското развитие, но често е свързано със стрес за цялото семейство. Процесът на адаптация е тристранен и включва както самото дете, така и неговите родители и учители. За семейството това е предизвикателство свързано с нов етап – отделяне на детето от майката и въвеждането му в света на връстниците.

В детската градина то ще се срещне с първия авторитет след родителите си – първата любима (в много случаи) учителка, която ще бъде негов гид в процеса на социализация и източник на множество емоции. Изграждането на добра връзка и комуникация с учителите на Вашето дете е ключов момент за цялостната адаптация, която може да продължи от няколко дни до няколко седмици.

Ето няколко лесни стъпки, които ще подпомогнат процеса.

1. В началото на годината дайте на учителите възможно най-много полезна информация за навиците и нрава на детето си, неговите особености. Нивото му на самостоятелност.

2. Поискайте съвет от педагозите. Направете предварителна подготовка. Информирайте се за дневния режим и говорете с детето за това кое е първо, кое след кое следва, какво го очаква. Това ще му даде сигурност и яснота, ще намали стреса от новата среда. Може предварително да му покажете къде се намира детската градина и следвайте един и същи маршрут. Разкажете хубави спомени от Вашето собствено детство и времето, когато сте посещавали градина. Говорете с уважение и представете мястото в положителна светлина. По възможност доближете неговия настоящ режим до този от детското заведение.

3. Информирайте се за това в колко часа е закуската и водете детето около този час. Не по-рано, не по-късно. Вземайте в началото по-рано докато се адаптира и като цяло не чакайте последния момент.

4. Обучете го на хигиенни навици, нека предупреждава навреме ако не е самостоятелно и има нужда да бъде заведено до тоалетна. Научете го да иска вода, когато е жадно и да благодари.

5. Не на последно място – говорете с учителите. Питайте ги какви песнички или други материали може да учите заедно вкъщи, питайте как да сте им от полза, така ще бъдете от полза и за детето. Бъдете мили и любезни с персонала – те се грижат за детето Ви, не само защото вземат заплата за това.Дори ако се наложи да проявите твърдост по някакъв въпрос – бъдете любезни – пак и пак и пак. Отчитайте техния ресурс – те също са хора.

6. Надпишете всички етикети на дрехите и лични вещи на детето, както и от коя група е. Това ще предотврати изгубването на любима дреха или тъгуване по любима играчка.

7. Осигурете му удобни пантофи – да може да се движи свободно, но и да е чувства комфортно.

8. Разговаряйте с детето за това как е минал денят му. Ако има нещо, което не му е ясно и го обърква – разяснете му. Нека представи деня си през игра.

9. Информирайте се от всички възможни източници – учители, възпитатели, охрана, медицински персонал за поведението на детето, силните му страни и предизвикателствата, които изпитва.

10. Не бъдете твърде строги със себе си или детето ако процесът не се движи според очакванията. Ние всички сме различни.

Накрая нека завършим донякъде с шега: търпение и пилешка супа – за душата и всички бъдещи вируси, които ще преживеете заедно с детето. Спомените остават

#детскаградина#адаптация#учител#родители#подлимоновотодърво#психолог#психология#underthelemon

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com