Безплатни ясли и градини предлага бг кмет. Кметът на община Пещера Йордан Младенов предлага яслите и градините в града да се безплатни. Това е една от стратегическите цели в програмата му за управление – изцяло да освободи от такси за детски ясли и детска градина родителите на малчуганите.

Към момента детските градини се посещават от 500 деца на възраст от 2 до 6 години. Родителите на 111 деца заплащат 50% от пълната такса, която е в размер на 40 лв. месечно. За 389 деца родителите заплащат пълен размер на таксата.

Предложението на кмета е свързано с освобождаване от такса на родителите на 253 деца – 65 деца от 2 до 4-годишна възраст и 188 деца в задължителна предучилищна възраст.

Във връзка с подпомагането на родителите на децата при заплащане на такси за детски градини градоначалникът формира специална комисия. Преди да бъде изработен проекта за изменение и допълнение на местната нормативна уредба, Младенов инициира среща с директорите на детските градини.

Пазете снимките на децата ви за себе си, вижте защо

На срещата бяха обсъдени средната посещаемост на децата по възрастови групи  и критериите, по които ще бъдат премахнати таксите на 50% от децата, посещаващи детските градини.

Идеята на кмета Йордан Младенов е да бъдат обхванати всички деца в общината в образователна система, както и облекчаване на финансовите тежести на младите семейства по отглеждане и възпитание на децата, с цел увеличаване на раждаемостта и задържане на младите хора в общината.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера е публикуван на интернет страницата на Община Пещера –   https://www.peshtera.bg. Гражданите могат да подават мнения и предложенията си в Центъра за административно обслужване на Община Пещера на ул. „Дойранска епопея“ №17.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com