Служебното правителство дава 859 011 лв. на семейства, за чиито деца няма осигурено място в детска градина. Към Столична община ще бъдат преведени 854 175 лв., а към община Пловдив – 4836 лв.

Средствата ще компенсират разходите за отглеждане и обучение на децата от 1 ноември до 31 декември 2022 г. 1076 е броят на децата, чиито родители ще получат компенсации в София и 7 в Пловдив.

Право на това имат родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. В същото време съответната община не е предложила друго равностойно място за децата.

Кабинетът Донев 2 одобри и допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 686 650 лв. Средствата ще компенсират разходите за декември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли, в яслени групи в държавни и общински детски градини поради липса на места.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com