Напълно безплатно мобилно приложение на български език помага на родители и лекари в борбата с аутизма. Апликацията е специфичен скрининг за аутизъм до 3-годишна възраст.

Този скрининг дава възможността да бъдат открити много бързо рисковите случаи. Откъдето децата и семействата им да бъдат насочени към специалист за допълнителна диагностика – детски психиатър, детски невролог, клиничен психолог, логопед и др., или към центрове за ранна интервенция. Направената навреме диагностика е от много голямо значение при нарушенията от аутистичния спектър.

Сензорни заниманя за детето, което страда от аутизъм или разстройство на сензорната обработка

Мобилното приложение е създадено въз основа М-СНАТ R/F( Модифициран чеклист за ранно откриване на аутизъм до 3-годишна възраст). Това е един от най-добрите инструменти за специфичен за аутизъм скрининг в света и е насочен към деца от 16 до 30-месечна възраст. М-СНАТ R/F не може да постави диагноза аутизъм, но може да даде достатъчно точна информация за това какъв е рискът от нарушения от аутистичния спектър при даденото дете и съответно дали е необходимо допълнително тестване.

Инструментът М-СНАТ R/F се прилага на два етапа. Първият етап включва в себе си въпросник и се попълва от родители и специалисти, а вторият, който се изпълнява само от специалисти, представлява проследяващо интервю. Апликацията е насочена към първия етап. Въпросникът в приложението може напъно спокойно да се попълва и оценява от родители. Това отнема около 2 минути, а благодарение на вградения алгоритъм за оценяване резултатите се получават веднага.

Анализираната от приложението информация се оценява в три групи –  нисък, среден и висок риск за нарушения от аутистичния спектър. Към всяка група има препоръки и съвети за следващи действия. Ако резултатите показват среден или висок риск, детето и семейството трябва да се насочат за незабавна консултация с опитен специалист, който да извърши по-подробна диагностика.

Мобилното приложение е разработено по идея на клиничния психолог Севджихан Еюбова съвместно с IT-специалиста Юлиян Тодоров. Те получават разрешение от д-р Даян Робинс – основният автор на М-СНАТ R/F. Цялостната работа отнема почти две години и е изцяло на доброволчески начала. Превеждането на приложението на български език е заслуга на Севджихан Еюбова, Неда Лозанов и Стела Железова. 

Нов дневен център за деца с аутизъм в София отвори врати

Севджихан Еюбова е магистър по “Психология” и “Управление на здравните грижи”. Също така е социален педагог и медицинска сестра. Специализирала е “Клинична и консултативна психология” в СУ “Св. Климент Охридски” през 2007 г. През следващата 2008 г. продължава със специализация по “Мениджмънт на грижите при пациенти с вродени лицеви аномалии” към Университета в Нотингам, Англия, а през 2012 година отива на специализация и в Турция, където насочва вниманието си върху “Приложен поведенчески анализ”. Освен това е автор на публикации в областта на психично здраве, психодиагностиката, професионалния стрес и здравните грижи.

Севджихан Еюбова и целият екип се надяват, че приложението ще създаде възможности повече деца в България да преминат специфичен за аутизъм скрининг и бъдат своевременно насочени към специализирана подкрепа.

Апликацията можете да видите тук.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com