Родители се оплакват от това, че масово се водят болни деца в яслите и градините. Допитването е по повод въпроса – Кое е онова нещо, което най-много Ви дразни в яслите и градините и скате да се промени към по-добро?

Цели 1833 родители са отбелязали този отговор, а друг голям проблем е според тях, че излизат рядко навън. (1806 гласа). Според 1287 голям проблем е, че групите са с прекалено много деца, а други 980 родители са отбелязали липсата на места за всички като голям проблем.

Кога хремата НЕ е причина детето да не ходи на градина

Телевизорите в яслите и градините пречат на цели 914 родители, а липсата на повече обратна връзка и комуникация с родителите е проблем според над 700 души. Липсата на достатъчно специализиран персонал като логопед, психолог, ресурни учители са посочили 487 души, а проблем за 412 родители е лошото отношение към децата.

Липсата на персонал тревожи над 300 родители, а пенсионната им възраст – 278.

Други проблеми, според родителите също са липсата на контрол и видеонаблюдение, липсата на воля и желание за плавна адаптация, да се спазва работното време, качеството на храната, искането на бележки за възстановяване на посещенията на детето, след отсъстването му.

Родителите на деца до 8-годишна възраст ще имат прато на по-гъвкава работа

Не липсват и критиките към събирането на пари за препарати и тоалетна хартия, както и други стоки, които трябва да се покриват от бюджета на градината, липсата на адекватна грижа за деца със СОП, задължителният сън в градината.