Всяко четвърто дете няма колело, ролери или друга екипировка за игра навън поради липса на средства на родителите. 27,4% от децата пък не могат да си позволят почивка през годината, дори гостуване при роднини или ученическа екскурзия. Това показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ), посветено на индикаторите за бедност и социално изключване през 2022 г.

През 2022 г. 25,9% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или повече 1,7 процентни пункта спрямо 2021 година.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).
Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен – 12.9%, Велико Търново – 15.8%, Силистра – 16.1%, и Търговище – 16.2%.

Показателите, по които статистиците измерват материалните лишения, са наличието на подходящо място за учене, участие в училищни дейности, за които се плаща, почивка извън дома поне една седмица в годината, канене на приятели за игра, занимания по спорт, изкуство, игри на закрито, екипировка за игри навън, книги, хранене, включващо месо или риба веднъж седмично, пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно, купуване на два чифта обувки според сезона и купуване на нови дрехи.

Осигуряването на материалните потребности при децата се различава при различните етнически групи. Три четвърти от ромските деца и една трета от децата от турската етническа общност са лишени от поне един от 13-те показателя. 23% от българските деца също попадат в тази категория.

През миналата година 43.5% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност. За сравнение през 2021 г. делът им е бил с 5,9 пункта по-малък. В риск от бедност живеят близо 26% от децата, докато през 2021 г. – 24,2%.

Образованието на родителите и професията им влияе пряко върху развитието на децата, коментират статистиците. През 2022 г. осем от десет деца (78,4%), чиито родители са с начално или без образование, живеят в бедност. За сравнение, 4,3% или приблизително 18 пъти по-малко са децата, които живеят в риск от бедност и чиито родители са с висше образование. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е три пъти по-висок, отколкото при децата с родители с висше образование.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com