Студентите по педагогика влизат в бургаските детски градини през лятото и така ще осигурим стажовете им, а и непрекъсната работа на детските заведения. “Кръстихме новата програма “Заедно в образованието” и вярвам, че тя ще бъде подкрепена от общинските съветници на предстоящата сесия”, заяви кметът Димитър Николов.

Така ще се даде възможност на децата, завършили четвърта възрастова група, които вече са приети и записани в първи клас, да продължат да посещават детското заведение и през лятото безплатно. По този начин ще се гарантира повече спокойствие за младите родители в осигуряването на грижи за детето, когато са на работа.

В програмата могат да се включат специалисти педагози с квалификация „детски учител“, както и студенти 4, 3 и 2 курс от специалности „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогики и чужд език“ и „Начална и предучилищна педагогика“. Такива кадри се обучават в двете бургаски висши училища. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаският свободен университет са партньори на Община Бургас по новата образователна програма.

До този момент 76 студенти вече са заявили желание да се включат в програмата и реално да практикуват професията в детските градини.

Те ще работят под ръководството на учители – наставници. Директорите от своя страна ще имат възможност да избират доказали се млади преподаватели за временна или постоянна позиция и в бъдеще.

На завършили учители с квалификация „детски учител“ ще се заплаща стартова заплата за детски учител. На студентите се заплаща 90% от стартовата заплата за детски учител.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com