В момента Образователният център се посещава от 70 деца бежанци от Украйна, като 40 от тях са в дневна грижа, а 30 – в начално образование. Обучението на децата е полудневно, в две смени. В него децата изучават български и английски език, театър, музика, анимация и спорт. По този начин Центърът подпомага преодоляване на пропуските в ученето и насърчаване на последващата им интеграция в детски градини и приемни училища в България.

Центърът за дневна грижа предлага услуги за ранно и продължаващо обучение, дейности за неформално обучение, психо-социална подкрепа и дейности с родители. Той е оборудван с всички необходими образователни пособия, терапевтични и диагностични материали, пособия за лечебна физкултура и за ателиета по музика, театър и изобразително изкуство.

На първия етаж Центърът предоставя дневна грижа за деца от 3 до 6 години и разполага с приемна, кабинет за консултации, две обучителни стаи, в която има модулни детски масички, бюра и столчета, кът за игра, интерактивна дъска и барбарони. Вторият етаж е оформен като пространство за споделено учене на деца от 1-ви до 4-ти клас и има също приемна, стая за споделено учене и стая за творчески ателиета с модулни ученически маси и столове, библиотека, интерактивна дъска и барбарони.

Целта на проекта е да подобри достъпа на деца от Украйна до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, да подкрепи социалната интеграция и включването в живота на общността на уязвими деца. Проектът е финансиран от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), а бенефициент е Община Бургас.

До края на годината се очаква центърът да подмогне над 200 деца от 3 до 14 години. За последните две години това е вторият успешно реализиран съвместен проект между Община Бургас и УНИЦЕФ България.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com