Това е Поли. Тя е в 5-ти клас, със синдром на Даун, от гр. Стара Загора.

Като дете със специални образователни потребности тя има обучителни и поведенчески затруднения. В училище обаче отказват да я подкрепят според нейните потребности. Заявленията и молбите от страна на майка й към Динко Цвятков – директор на СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора и РУО Стара Загора започват преди 1 година. Резултат липсва. За това споделят във Фейсбук страницата си – Живот със Синдром на Даун / Life with Down Syndrome

През ноември 2022 година от фондация Живот със Синдром на Даун / Life with Down Syndrome , заедно с майката на Поли изпращат за ТРЕТИ ПЪТ сигнал до Омбудсман на Република България (Ombudsman of the Republic of Bulgaria), Грета Ганчева – Директор Приобщаващо образование в Министерство на образованието и науката, Милена Йолдова – Началник на РУО в гр. Стара Загора, Станимира Димитрова – Директор отдел „Образование“, община Стара Загора, с настояване да вземат сериозни мерки по повод некоректното отношение и липсата на заинтересованост и качествена подкрепа към Поли в образователния процес. Отговор до момента и реакция от тяхна страна отново няма.

“Директорът Динко Цвятков не спазва Наредбата за Приобщаващо образование. Потъпкани са правата на детето и е нарушено правото й да получи адекватно ресурсно подпомагане в училище. Това е дискриминация към Поли, защото я лишава от възможността за качествено образование, спокойна и обгрижваща среда на която тя има право според Наредбата за приобщаващо образование”, допълват те в поста.

На 02.11.2022г се състоя онлайн среща в присъствие на Стефка Пеева – майка на Паола, Силвена Христова – председател на фондация „Живот със Синдром на Даун“, Динко Цвятков – директор на СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора, Милена Христозова заместник – директор в СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора, Пламен Иванов директор на РЦПППО гр. Стара Загора и целия екип за ресурсно подпомагане – ресурсен учител, психолог, логопед.

С необходимостта от повече часове подкрепа според потребностите на Поли, както и с правото и да я получи имахме пълното съгласие от Пламен Иванов директор на РЦПППО, но за съжаление неговите правомощия не му позволяват да повлияе на решението на директор Динко Цвятков.

Въпросите, които не спираме да задаваме на представителите на институциите, които е редно да защитят правата на Поли са:

1.Защо часовете за подкрепа от ресурсен учител, психолог и логопед не са съобразени с потребностите на Поли, а са отпуснати според графика на специалистите?

2.Защо има забрана Поли да бъде подкрепена от ресурсен учител по време на контролна работа?

3. Защо не се адаптира учебния материл и контролните според нейните възможности?

4. Защо на Поли й се предоставят входни нива /неадаптирани/ по всички предмети, дори и по тези по които не достига Държавните образователни стандарти? Защо по три предмета на ден?

5. Защо ръководството и екипа не работят в интерес на Поли и нейното право тя да получи нужната подкрепа като дете със специални образователни потребности, което е в разрез с наредбата за приобщаващо образование?” питат още училището от Фондация Живот със Синдром на Даун / Life with Down Syndrome.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com