Пилотният проект “Хей ръчички” за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез обучения в детски градини стартира със среща на децата в 23 ДГ “Здраве” в София с жестовия език. Проектът е по инициатива на общинския съветник Анна Стойкова ще се реализира в 14 детски градини в София. “Първата образователна среща на децата от втора, трета и четвърта групи на 23 ДГ с жестовия език – езика на глухите хора, беше много емоционална и интересна за тях. Видяха, как чрез жестовия език може да се представи текста, а чрез очите и лицето – емоцията от музиката, която сърцето преживява”, споделя директорът на градината Милена Митова.

Инициативата включва ежемесечни образователни посещения на глухи актьори от Театър Мим-Арт (Mim-Art Theatre) към Сдружение „Тишина“ и лицензиран жестов преводач от Фондация “Развитие и Интеграция” с педагогически профил в 14 детски градини в рамките на 7 месеца от декември 2022 г. до юни 2023 г. Целта е по-достъпен и интересен начин децата да научат песничка от програмата на съответната детска градина на български жестов език.

Идеята е в продължение на една учебна година 14 детски градини да бъдат посещавани от жестов преводач, придружен от глух човек, които да научат децата на песничка по тяхната програма, преведена на българския жестов език. За изпълнение на пилотния проект от Дирекция „Образование“ са се обърнали приоритетно към детски градини, които се посещават от глухи дечица, такива с нарушен слух или деца на глухи родители, като ги покани за участие. В резултат от поканата 14 детски градини са изразили желание и готовност да участват, след като директорите са поискали съгласие от родителите на децата в съответните групи и тези. „Вярваме и се надяваме, че проектът ще бъде полезен за глухите дечица, които да знаят, че обществото ни е съпричастно към техния живот, а чуващите дечица да могат да общуват пълноценно със своите връстници и приятели.“, сподели общинският съветник Анна Стойкова – един от вносителите на доклада.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com