Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” споделят, че при тях са постъпили многобройни сигнали от столични детски градини за назряващ конфликт между учители и родители по повод големия брой записани деца за присъствие през лятото и невъзможността персоналът в детските градини да ползва полагаемия си платен годишен отпуск.

Затова синдикат “Образование” предлага Столична община да осигури финансиране на заместници на персонала през лятото. За целта може да се използват студенти от същата специалност, тъй като не e учебен период. Може да се приложи и досегашната практика на затваряне на градините за 1 месец през лятото във връзка с извършване на ремонтни дейности.

Поради създалата се ситуация Синдикат “Образование” ще предложи на МОН да се създаде Национална програма, която да поеме финансирането на заместници на титулярните учители в детските градини през лятото.

В някои детски градини и ясли процедират по различен начин – родителите трябва предварително да уведомят учителите за 4 седмици през лятото, в които децата ще отсъстват. Това обаче го няма записано в нито един правилник или наредба.