Модерна детска градина с дори водно огледало в двора ще бъде изградена на ул. ”Хъшове”, пише Нова Варна. Имотът се намира в периферията на ромската махала „Максуда” в морската столица. Прогнозната стойност на новата детска градина е 3,3 милиона лева без ДДС, става ясно от обявената от Община Варна обществена поръчка за изграждането.

Градината ще е с капацитет 4 групи. Сградата ще е двуетажна с подземно ниво. Ще разполага с физкултурно-музикален салон и асансьор.

За проекта е предвидена площ от 2169 m2. Теренът на детската градина включва не по-малко от 40% озеленени площи. Ограден е с ограда, която не допуска влизането на външни лица. Проектът включва изграждане в двора на 4 детски площадки и водно огледало.

Водната площ е разположена в югозападната част на имота. Тя е отредена за игри и прохлада на децата през топлите сезони. Представлява басейн с диаметър 5 м и височина на водното ниво не повече от 10 см. Коритото на басейна е облицовано с мозайка (лист 32×32 см и размер на малката плочка 2.5×2.5 см) с матово антихлъзгаво покритие. Бордът на басейна е облицован с плочи от естествен камък – туфа, който е издръжлив на високи и ниски температури и има естествена антислип повърхност.

Вътрешно пространство

Приемното пространство е мястото, където човек създава първите си впечатления за съответната сграда и тъй като едно детско заведение трябва да е заинтригуващо, фоайето на настоящия обект е проектирано като мултифункционално пространство, съчетаващо в себе си основните дейности на институция от този род.

Коя е най-трудната възраст според родителите?

Фоайето на детската градина е разположено в централната зона на партерния етаж. Освен функцията си на приемно пространство, то включва учителския кабинет, част от администрацията, както и кътове за забавни занимания за децата – черна стена за рисуване с тебешири и малка стена за катерене. Фоайето е решено свободно, без прегради, сформирайки отворено пространство със свободна комуникация. В обема на това пространство навлизат обемите на две детски къщички, достъпни от помещенията на детските групи на първия етаж. Проектирано по този начин, фоайето цели да засили връзката дете-учител-родител.

Детската градина няма категорично оформено административно звено. Обособените административни помещения са стаята на директора на първи етаж и канцеларията на главния счетоводител на втори етаж, намиращи се в северозападния ъгъл на сградата, както и архив, разположен в североизточната част на втори етаж, достъпен посредством коридор. Останалите административни функции са поместени във фоайето, като са обособени съответните кътове.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com