Детските градини по света и у нас

Детските градини стартира нова рубрика, в която ще дава добри примери от детските градини по света. В рубриката ще споделяме информация за иновативните образователни методи на педагозите, за детските заведения с изявен световен опит. Очакваме вашите предложения.