Детските градини са затворени за хиляди деца с проблемно развитие. В един от най-ключовите периоди за развитие на децата – предучилищното образование, повечето родители на деца с проблеми в развитието са оставени да се оправят някак си в хаотичните системи – и здравна, и образователна, които иначе постоянно се реформират, пише Таня Петрова в своя материал за Сега. Докато родителите се чудят какво да правят и къде да запишат децата си, хиляди свободни места в детските градини, уж резервирани за деца със специални образователни потребности, остават празни и се прехвърлят за заемане от деца в норма.

„Привет на всички ! На нашето семейство му предстои да направи много важна стъпка в името на доброто за нашия 4-годишен син, а именно да се преместим в по-голям град, защото тук в Разград няма нужните специалисти за развитието на детето. Опциите ни са Бургас или Варна.“

„Здравейте, ще помоля да ми дадете съвет. Как бихте предпочели, дете с Аутизъм да е в масова група в детска градина или в група за деца с увреждания? Били сме досега в масова група, но бяхме заедно аз и детето.“

“Дете със СОП. Три години баламосват родителите и не им позволяват детето да посещава. Опитахме пак. След разговори, позволиха да посещава веднъж седмично, за три часа, в присъствие на родител. От октомври евентуално два пъти в седмицата.”

Групите за деца с проблеми в развитието във Фейсбук изобилстват от такива постове, а парите, които родителите са принудени да дават за осигуряване на някаква грижа за децата им, уж подлежащи на задължително предучилищно образование и специално внимание от страна на държавата, са огромни.

ошите новини за едни парадоксално дават повод за хвалби – в София кметът Фандъкова обяви, че се отпускат нови 1600 места за прием на деца в градините, пазени до последно за деца със СОП. Такива не се появили и затова местата се пренасочват.

Много сериозна тежест в осигуряването на задължителното предучилищно образование на деца с проблеми поемат специалните групи в общи детски градини (след реформите в приобщаващото образование отделни специални градини за деца с проблеми няма, но към някои общи градини има специални групи). По данни на МОН такива специални групи функционират към 20 детски градини. В тях са записани 513 деца със специални потребности. В България има общо 1817 детски градини. Сметките показват, че на детските градини без специални групи се падат средно по 2,9 деца със СОП, а 20-те детски градини със специални групи поемат средно по 26 деца с проблеми.

В много градове детски градини със специални групи няма изобщо, тоест тази възможност – да запишеш детето си в група, в която има подготвен персонал, не съществува. В останалите градини при скромната бройка от приобщени средно 3 деца финансовите сметки просто не излизат. 

За децата със СОП държавата отпуска по-висок норматив за издръжка. Стандартът за дете в норма в целодневна група за 2022 г. е 3097 лв., а за деца със СОП – 7900 лв. По-висока е и издръжката за специална група спрямо обичайните групи. В специалните групи това по-високо финансиране позволява да се сформират по-малки групи, за които да се грижи подготвен персонал. По-високата издръжка за дете със СОП в общите градини не върши работа при малък брой приобщени деца.


Колко безплатна излиза безплатната ясла и градина

Стандартите са недостатъчни да се наемат специалисти като логопед и психолог и за тях  обикновено само два пъти седмично се оказва ресурсна подкрепа за по 45 минути. В останалото време с децата масово не се работи и те са оставяни на самотек. В някои градини настояват родителите да присъстват заедно с децата. Така приобщаващото образование се случва главно по линия на приобщени родители без шанс да имат и професионална реализация. 

Тази система на финансиране трябва да се промени, за да има финансов стимул общите детски градини да не гледат на децата със СОП само като на проблем. Много е важно да се въведат стимули за конкретните учители, както и да се осигури добро обучение. Това не са лесни промени. Но на първо място поне трябва да се направи опит тези деца да се установят и родителите им да бъдат реално подкрепени. Да, има частни центрове, тъй като местата в безплатните социални услуги не стигат, но цените са непосилни за повечето родители. 

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com