Детските ясли ще се преместят от Министерство на здравеопазването в Министерство на образованието и науката чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, чийто вносител е Елисавета Белобрадова от “Демократична България” и група народни представители.

Според депутатите в момента съчетаването на грижи с образование е значително по-слабо реализирано в детските ясли, като вместо върху развитието, акцентът там е поставен върху здравната грижа за децата. Това с още по-голяма сила важи и за допълнителната подкрепа на децата със СОП. Идеята на народните представители е да направят детската градина институция за деца до 7-годишна възраст. Така, приемайки деца от 10 месеца до 7 години, ще се избегне повторната нужда от адаптация от ясла в градина.

Към момента назначените в детските ясли педагози, ще получат статут на педагогически специалисти, а медицинските специалисти, ще продължат да осигуряват грижи по отглеждането и здравното обслужване на децата.

Очаквани резултати от прилагането на предложените промени са преминаването към единна система на управление, която да предпостави приемането на общ стандарт за организацията и съдържанието в цялата система за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и тяхното координирано прилагане за постигане на високо качество. Ще бъдат преодолени многобройните различия между институциите при работата с деца, които се намират в една и съща възрастова група.

“Повече от една година като народен представител работя в посока на фундаментална промяна в ранната детска грижа. Истински вярвам, че тя е в основата на това, което всички искаме за децата си – добро, съвременно и качествено образование, както и добра, съвременна и качествена грижа”, споделя Белобрадова в своя Фейсбук.