без такси в детските градини

Материал на Силвия Георгиева, вестник Сега

“Детето ви трябва да идва с придружител”, “Трябва да си го вземате на обяд”, “Центровете за деца с увреждания са толкова хубави, защо искате да го записвате в градина?”, “Не очаквайте нищо от нас”, “Без вас ни е много по-добре”. Подобни грозни думи чуват често родителите на деца със специални потребности родители. Част от тях са се осмелили да сезират омбудсмана Диана Ковачева за грубо потъпкване на правата на децата им, предлагайки конкренти решения на проблемите им. Ковачева е изпратила сигнала до параламентралната просветна комисия, която се очаква скоро да се занимае с поставените проблеми.

Неработещо приобщаване

Родителите на деца с аутизъм разказват за перипетиите около постъпването на децата им в детска градина, чието право на образование е било грубо нарушено от различни власти – ръководства на детски градини, общини, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Един от тях споделя, че проблемите му започнали от момента, в който е представил в детска градина решение на ТЕЛК за детето – веднага след това задължили майката да го взема на обяд и да го придружава по време на часовете. Заради лошото отношение и липсата на специалисти семейството се мести в друг град, където записва детето в Център за работа с деца с увреждания, но търсенето на детска градина отново удря на камък. Всички градини в града – в случая Велико Търново – отказали да го приемат, включително и в близкото село, откъдето заявили на майката, че могат да приемат детето “само по документи”, но на практика то да не я посещава.

Баща споделя как, след представянето на ТЕЛК в градината, оттам веднага поискали да осигури придружител на 5-годишната си дъщеря с диагноза аутизъм. Бащата записал детето си в частна детска градина, но не издържал финансово – върнал я в предишната, но при условие, че взема детето си в 11 часа. Майка на две деца с проблеми от аутистичния спектър пък разказва как от детската градина ведага я предупредили: “Не очаквайте нищо от нас”, принуждавайки я да взема децата си на обядс които са работили логопед и ресурсен учител само за по 40 минути на ден. Понастоящем майката е премсетила децата си в друга градина със сърцат персонал, но в който няма финансови ресурси за осигуряване на помощник на учителя. Друг родител разказва как на сина му е отказано да посещава градина през лятото с мотива, че персоналът през това време на годината намалявал и нямали нужните ресурси да бъде адаптиран в общите групи. “Обяснението беше, че е агресивен, неадаптиран към режима на групата и пречел на децата”, разказва майката.

Решенията

Проблемите, които разкриват личните истории, са системни и налагат цялостното им адресиране, смятат родителите и предлагат 7 конкретни мерки. Според тях е нужно изчерпателно идентифициране на децата със специални потребности – не само тези с аутизъм, които остават извън системата на предучилищното образование, като общините имат активен ангажимент да установят тези деца и актуалния им образователен статус. Преразглеждане на нормативите за издръжка на деца със специални потребности според тях е ключова мярка, тъй като детските градини не разполагат с достатъчно средства за назначаване на ресурсен учител. В редица случаи подкрепата се извършва от специалисти от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, която обаче е символична – състои се в откъслечни 40-минутни занятия в отделни дни от седмицата, казват те и настояват гарантиране през бюджета и вменяване на изрични задължения, а не пожелателни възможности, за осигуряване на всички форми на специална подкрепа за съответните диагнози, изброени в Наредбата за приобщаващото образование.

Според тях трябва да се преразгледат нормативите за издръжка на деца в специалните групи към детските градини, тъй като подобни групи има към много малко детски градини, а в същност те поемат огромна тежест, приемайки голям брой деца със специални потребности. “Нормативите в момента са неадекватни и не позволяват назначаването на помощник на учителя в достатъчно големи групи деца с тежки проблеми”, казват родителите. Според тях са нужни работещи финансови стимули за педагозите и помощник-възпитателите както в общите групи за приобщаване на деца със специални потребности, така и в специалните групи. Сред посочените от тях мерки са още адекватно обучение на всички директори и учители в системата на предучилищното образование, гаранции за защита правата на родители при подаване на сигнали за нарушени права и категорична забрана на практики, водещи до ограничаване на права – напр. изискване родителите да взимат децата на обяд, да присъстват лично в градините или да наемат за своя сметка помощник на учителя. “Да се предвидят компенсаторни механизми за намаляване на субсидията за градините в случай, че не предоставят целодневна грижа за децата”, настояват още родителите.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com