За 11 общини образователният министър Красимир Вълчев е издал заповеди, с които децата в задължителна предучилищна възраст да могат да отсъстват от детска градина или училище по решение на родителите и отсъствията им след това да бъдат извинени. Това съобщиха от образователното министерство за „Монитор”. Това обаче обхваща едва една четвърт от градините в страната.

Възможността се въведе през учебната 2020 – 2021 година във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. Така децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора

Отсъствията им обаче са допустими за определен период, посочен в заповед на просветния министър, издадена за конкретна община. Нормативният документ се издава след предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция, областния или общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители. Заповедта се отнася за общината, т.е. за всички населени места, които са част от нея.

До момента в МОН са постъпили заявления от 11 общини и за всички тях са издадени заповеди. Те са Бургас, Видин, Гърмен, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Симитли, Столична община, Струмяни и Трявна. За всяка община е позволен различен срок, най-дълъг е периодът за Пловдив – до 3 януари, а за София и Видин – до края на декември 2020. До края на седмицата вкъщи могат да останат малчуганите в предучилищна от Плевен, а тези от Симитли, Струмяни и Русе – до края на месеца. В община Перник отсъствия се извиняват до 4 декември, в Трявна до 6-и, в Бургас до 13-и, в Гърмен до 24-и.

Областният медицински съвет в община Шумен във вторник препоръча на кмета при необходимост да направи мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед, която да даде възможност за отсъствие на деца от детските градини по преценка на родителя.

Направените от малчуганите отсъствия трябва да са по уважителни причини. „Децата (само тези, за които предучилищното образование е задължително) могат да отсъстват от детска градина/училище през целия период, определен в заповедта на министъра”, посочват от МОН. От там дават пример, че дете от Пловдив може да отсъства до 3 януари по решение на родителите, тъй като заповедта е за периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021 г.

Това не му отнема правото да посещава, а му дава право да отсъства и тези отсъствия да бъдат извинени, подчертават от образователното министерство. В общините, за които няма издадена заповед, малчуганите в предучилищна възраст имат право на до 20 извинени отсъствия по уважителни причини.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com