През 2020 г. повече от половината (53.4%) от всички деца на възраст под три години в ЕС са били поверени на грижите единствено на родителите си, сочи проучване на Евростат, публикувано по-рано тази седмица. Това показва увеличение с 13.4% спрямо 2019 г., което може да се обясни с ефекта на COVID-19 и мерките, приети от държавите членки в началото на 2020 г. Почти една трета (32.3%) от децата на възраст под три години пък са посещавали обществени заведения за детски грижи поне един час седмично (с 8.5% по-малко в сравнение с 2019 г.), а една пета от децата (20.9%) са били поверявани на техните баби и дядовци, други роднини или професионални детегледачки за поне час на седмица (с 19.3% по-малко спрямо 2019 г.)

Делът на децата под три години, за които са се грижили само техните родители, варира значително за държавите – членки на ЕС – най-нисък е процентът в държави като Нидерландия (21.9%) и Португалия (29.1%), а най-висок в Литва (69.5%) и България (71.8%), пишат Капитал.

Това вероятно се дължи и на високата продължителност на платения отпуск по майчинство, който страната ни предлага на младите майки. В Кодекса за социално осигуряване в България ясно е посочено, че на осигурените лица за общо заболяване и майчинство им се полага обезщетение за отглеждане на дете, докато то навърши 2 години. За сравнение – в Белгия, в която и едва 36% от децата до три години прекарват време изцяло с родителите си, майчинството продължава 15 седмици, като 82% от заплатата на майката се изплащат за 30 дни и 75% за останалия период. В България за първата година майките получават обезщетение в размер на 90% от средното им дневно брутно трудово възнаграждение.

Съответно при държавите с най-нисък процент деца, отглеждани изцяло от родителите си, се наблюдава най-висок процент на подрастващи, посещаващи детски заведения. Почти една трета от децата в ЕС 32.3% са били записани в детски градини и ясли за най-малко един час седмично през 2020 г., като 60% от тях са прекарвали по повече от 30 часа на седмица в съответното заведение. В България едва 15% до тази възраст са били записани на ясла, като от тях 8.9% са били “на дом” за по-малко от 30 часа седмично.

Сред държавите – членки на ЕС, Дания регистрира най-висок дял на деца до 3-годишна възраст, получаващи най-малко час на седмица официални грижи от детски ясли и центрове с 67.7%, следвана от Нидерландия с 67.6%, Люксембург (63.2%) и Франция (57.2%). Норвегия и Швейцария, също представени в изследването, показват сравнително висок процент на съответната метрика – 62.1% и 31.4%. На другия край на скалата с най-нисък дял на деца, получаващи официални грижи, са източноевропейските Чехия и Словакия с по 4.8%, следвани от Румъния с 6.8%, Унгария (10.5%) и Полша (11.2%).

Освен официални детски центрове за най-малките понякога се грижат и техните баби и дядовци или професионално наети детегледачки, други членове на домакинството (с изключение на техните родители), приятели или съседи на семейството. Средно за ЕС едва 5.8% от децата на възраст под три години са били поверявани на подобен тип грижа за повече от 30 часа седмично, но по-голям дял родители (15.1%) са доверявали децата си на такива лица обаче почасово или по-малко от 30 часа на седмица. В България 10.1% от най-малките са прекарвали в целодневни грижи от трети лица, като преди нас са Сърбия, Ирландия, Румъния, Полша, Португалия и Гърция.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com