Българското семейство се определя като щастливо, но голяма част от родителите в България се сблъскват с финансови и друг вид материални затруднения, за да посрещат адекватно ежедневно нуждите си. По това съдя от факта, че доста от тях прибягват до заеми и кредити, за да могат да се погрижат за доброто образование на децата си. Освен редовното закупуване на учебници и ученически пособия, много от родителите са принудени да ги записват на частни уроци, за да се явяват успешно на задължителните матури за 7-ми и 12-ти клас. Това допълнително усложнява и утежнява бюджета на всеки родител и семейство.

Toва споделя за Детските градини Димитрина Иванова – председател на Сдружение “Нов живот” – Варна

Проблеми с тийнейджърите

Тийнейджърската възраст се явява голямо предизвикателство за повечето родители, но за съжаление много малко от тях прибягват до професионална психологическа подкрепа и търсят такава. А проблемите на тийнейджърите са много и никак не са за пренебрегване, имайки предвид и постоянно променящата се среда около тях, опасността от прибягването до наркотични вещества, алкохол и др., до промените в световен мащаб. Смея да твърдя, че пандемията от Ковид 19 засегна не малка част от децата в училищна възраст, както и родителите, разбира се, и се отрази зле на психиката им. Има деца, които развиха психични и личностни разстройства, и заедно с родителите си се борят, за да върнат доколкото е възможно старият си начин на живот.

Възпитание – комуникация?

Темата за възпитанието на децата винаги е била актуална и смятам, че в днешно време доста от родителите се затрудняват в тази нелека задача. Проблемът идва от там, че децата и родителите нямат време да общуват ежедневно по между си. Наблюдавам сериозно нарушение в комуникацията между тях и липсата на време, което да споделят за това, да прекарват повече време заедно в различни занимания. Оттам страда неминуемо и възпитанието на децата, както и самите те.Не упражняването на адекватен и навременен контрол върху детето също носи своите последствия – отклонения в поведението, в общуването с връстниците, рязко спадане на успеха и невъзможност да се справят с училищните задачи и уроци.

Дали е голямо българското семейство?

Добрите новини са, че в последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на многодетните семейства и то драстично – на 3, 4, а дори и 5 деца, не само сред ромското население, но и сред българите. Предполагам, че западната тенденция за многодетност повлиява добре на нашето мислене и живот.

Относно жертвите на насилие, на които помагаме, това са жени и деца, на които оказваме психологическа подкрепа и друг вид помощ. Понякога, когато има опасност за живота на някои от тях прибягваме до социалните служби и полицията.Има случаи, в които жертвите на насилие се настаняват в кризисни центрове с цел опазването на животът им и гарантирането на сигурността им.В други случаи работим за тяхното образоване и успешната им интеграция в обществото, чрез намирането на работа и подходяща среда за общуване. За съжаление, психическите последици за тях са често тежки и е нужно много време, внимание и любов, за да се съвземат и да започнат да водят един напълно нормален живот.

“Джендър” идеологията в училищата

И на последно място, но не маловажно, мнението ми относно “джендър” идеологията в училищата е, че такова образоване на децата и учениците в училищата към момента не е необходимо, имайки предвид, че те достатъчно се образоват за всичко, което живо ги интересува от интернет. За добро или лошо това е истината. Но така или иначе, доколкото знам “джендър идеологията” вече се преподава в някои университети като учебна дисциплина, така че децата, когато навършат пълнолетие ще могат сами да изберат какво искат да учат и дали да включат тази дисциплина в бъдещото си образование.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com