Децата не трябва да са тихи и мълчаливи

Децата са като живи цветя, говорещи, крещящи, играещи и тичащи в своята невинност. Но както твърди сертифицираният терапевт Бора Докле, мълчанието им често има дълбок смисъл – липсата на слушане и разбиране. Важно е децата да се чувстват свободни да споделят и чувстват, че техните гласове са важни. Когнитивно-поведенческата терапия, по думите на Докле, е … Continue reading Децата не трябва да са тихи и мълчаливи