Образователните центрове, които са спасителния пояс за децата със СОП, трябва да преустановят занятия заради новите мерки срещу COVID-19, а най-засегнати от тях са именно тези деца.

От 14 октомври според наредбата на Министерството на здравеопазването се изисква работа да преустановят учебните центрове с групови извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица, тоест частните центрове. И не на последно място това са центрове, в които много софиянци намират алтернатива за занимания на децата ти, заради невъзможност децата им да посещават общинска градина.

Детето ми се каля във всяка локва и какво от това!?

Според бранша и те трябва да работят поне на 30% капацитет, каквото е изискването за кината и театрите.

По думите им няма логика казина и ресторанти да работят с почти никакви ограничения, а образователните центрове – изцяло да затворят

Преустановяват се и присъствените занимания в групи в центровете за подкрепа на личностното развитие, които децата със СОП посещават няколко пъти седмично заради различни активност. Центровете за личностно развитие в София и Националният дворец на децата ще прехвърлят временно част от дейностите си онлайн заради усложнената епидемична обстановка в града.

Работата с деца със специални образователни потребности ще може да се осъществява и присъствено, но само в индивидуални сесии и с разрешение на родител.

Дистанционните занимания ще започнат от понеделник, като ще се провеждат в социалните мрежи. Такива може да са езикови курсове, занимания по математика, музика, спортни или народни танци, програмиране, а при наличие на материали – и дейности като дърворезба. Ще бъдат преустановени индивидуалните и групови спортни тренировки.

В останалата част от страната центровете, които не са затворени със заповед на здравните власти, трябва да продължат да спазват Насоките на МОН за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка. Същото важи за детските градини, училищата и Центровете за специална образователна подкрепа. При 10% отсъстващи деца и ученици или при много отсъстващи учители директорите трябва да направят предложение към министъра на образованието и науката за преминаване към ротация или към цялостно дистанционно обучение. На ротация не могат да бъдат повече от 50% от децата или учениците, като първи онлайн трябва да започват да учат по-големите.