Директори предлагат родителите да се включват в работата в яслите за по 4 часа на ден. Ако желаещите са много, ще бъде изработен график за редуването им. “Така родителите ще могат отблизо да видят как преминава един ден в детската ясла и какви са задълженията на персонала. Ще са по-спокойни, като видят действителната грижа за техните деца”, заяви д-р Моника Чеуз, директор на дирекция “Здравеопазване” към Столична община по време на среща със заместник-кмета по направление “Финанси и здравеопазване” в Столична община Дончо Барбалов и с директори на ясли в София.

Директорите се оплакали, че откакто яслите са станали напълно безплатни, посещаемостта е паднала под 50%. “Не е редно да “пазиш” мястото, а детето ти да не посещава яслата или градината”, споделят те. В същото време родителите на други деца са принудени да плащат за частни ясли и градини, поради недостиг на места в общинските, коментираха специалистите на среща в общината.

Предстоящите промени в изискванията към работещите в детските ясли е една от темите, които са обсъдили на съвещание с директорите на общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ) в София. Експертите са на мнение, че с промените в Наредба 26 и възможността в яслите да работят и педагози, а не само медицински сестри, има шанс да се преодолее кризата с персонала в детските заведения.

“Беше констатирано, че средствата, отпускани от държавата за издръжка на детските заведения не са достатъчно. Държавно делегираните бюджети не покриват увеличените разходи за детските заведения, поради високата инфлация и скока на цените на енергоносителите, оплакаха се от общинските СДЯ”, пише Барбалов в своя Фейсбук профил.