ДГ “Юрий Гагарин” – гр. Годеч призовават родители с хвърчаща бележка да гледат децата си през лятото, тъй като се оформяла само една дежурна група с 23 места в нея за крайно нуждаещи се деца.

Директорката заплашва родители с проверки по домовете, ако искат децата да я посещават през лятото. Абсурдна бележка от детска градина “Юрий Гагарин” в Годеч взриви социалните мрежи.

“Това, че детската градина е безплатна, означава ред и разум към учебното заведение”, пише директорката на листа, залепен на вратата на градината.

“Всички родители, които са в отпуск, имат на разположение баби, дядовци, братя и сестри, , отпуск по майчинство или работят онлайн, умолявам да си останат вкъщи”.

Във връзка с постъпил сигнал с приложен снимков материал на уведомление, подписано от директора на ДГ “Юрий Гагарин” – г-жа Зорка Александрова, относно организацията на работа на детското заведение през летния период, ръководството на Община Годеч информира, че са предприети действия и с официално писмо е указано на директора да премахне всички поставени уведомления, които съдържат незаконосъобразни твърдения и действия, уронващи престижа не само на детското заведение, но и на Община Годеч.

Също така са дадени указания да бъде коригиран графикът за платения годишен отпуск на персонала, като бъде осигурено нормалното функциониране на детската градина през летния период.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com