документи при записване на дете в детска ясла или градина

Документи при записване на дете в детска ясла или градина

Честито, вие сте от богоизбраните с място в детска ясла или градина. Но за да запишете в указания срок детето ви, ви трбява списък с документи, които да предоставите, те зависят от критериите за прием, които сте заявили, някои са удостоверяват служебно, а други не, така че вижте повече подробности тук:

На място в детското заведение ще попълните молба до директорката. Те ще ви предоставят образец на документа. Но вземете следните документи за записване в детската градина:

Към заявлението се прилагат следните документи при записване на дете в детска ясла или градина:

 • Оригинал на удостоверение за раждане (акт за разждане)
 • Оригинал на лична карта на двамата родители
 • Здравна карта на детето, попълнена от личния лекар
 • Имунизационен паспорт на детето, издаден от личния лекар
 • Медицински изследвания

Нужни документи, при записване на дете в детска ясла или градина, които родителят да предостави при удостоверяване на критерии К3 или К4трудово правоотношение или родител студент

За работещ родител и родител в отпуск за отглеждане на дете е нужно подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата. Служебната бележка трябва да бъде издадена след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина.

Адвокатска кантора Вълчева разяснява:

 • Няма значение срочен/безсрочен, на пълен или непълен работен ден е договорът и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Няма значение дали родителят е в изпитателен срок и не е необходимо това да се посочва в служебната бележка.
 • Не е необходимо в служебната бележка да се посочва номер на трудов договор и дата на сключването му.
 • Служебната бележка трябва да съдържа ЕИК на работодателя, изходящ номер, подпис и по възможност мокър печат.
 • Служебната бележка трябва да бъде издадена (да има посочена в документа дата на издаване) след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. Например ако детето в ясла/градина на класирането, проведено на 12 май 2023 г., то служебната бележка следва да бъде издадена с дата след 12 май 2023 г.
 • Служебната бележка може да се представи на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител в отпуск поради бременност и раждане (първата година от майчинството) от този линк: Служебна бележка – родител в отпуск през първата година от майчинството.

Може да изтеглите бланка/образец на служебна бележка за родител в отпуск за отглеждане на дете (втората година от майчинството) от този линк: Служебна бележка – родител в отпуск през втората година от майчинството.

а самоосигуряващите се лица с налична регистрация в НАП с ЕИК са нужни внесени социални осигуровки, а при договор за управление на фирмата, може да се подготви и бележка от фирмата с подпис и печат, че лицето е на такъв договор.

Ако детето е прието например през м. май 2023 г., родителят-самоосигуряващо се лице следва да представи платежни документи за внесените осигурителни вноски за месец април 2023 г., тъй като това е месецът, предхождащ месеца на класиране на детето в детска градина, самостоятелна детска ясла или предучилищна група в училище.

Препоръчително е (макар че не е предвидено изрично като необходимо условие), в случай че принтирате платежните нареждания от онлайн банкирането си, да минете през банката си, за да заверят платежните нареждания с мокър печат.

За работещи родители в чужбина към датата на съответното класиране – документ от държавата, в която работи родителят. Документът трябва да се представи в общинската СДЯ/ДГ/общинското училище, преведен от лицензиран преводач. Документът не трябва да бъде легализиран, само ако е издаден от държава, с която Република България има подписани двустранни договори, предвиждащи освобождаване от легализация на документи и е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на същите. Компетентен орган по отношение легализацията на документите е Министерство на външните работи -дирекция „Консулски отношения”.

За родител, който е студент, редовна форма на обучение – удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

За родител, записан редовна докторантура -удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

При записване, родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

Необходими медицински изследвания за постъпване на детето

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

В детска ясла:

 • изследване за патогенни бактерии и чревни паразити – изследване на фекална проба за хелминти и протозои и перианален отпечатък със скоч лепенка за острици, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла
 • изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата
 • изследване с отрицателна реакция по Васерман на единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата

В детска градина:

 • изследване за патогенни бактерии и чревни паразити (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
 • изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина

За изследването на патогенни чревни бактерии, както и паразити, е необходимо да занесете в лабораторията, в която ще правите тестовете, фекална проба, а изследването на кръв и урина – пълна кръвна картина и СУЕ се провежда в лабораторни условия. Попитайте лабораторията как да вземете правилно и сухраните пробите.

Нужно е да отбележем, че деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детското заведение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РИОКОЗ

След като сте набавили задължителните документи, ще трябва да се погрижите и за необходимите вещи на вашето дете при престоя му.

И тук изискванията варират в зависимост от различните заведения, но основно списъкът включва:

• пантофки с лепенки/ластик (лесни за обуване/събуване)
• резервен комплект дрешки със следното съдържание:
– комплект потник/гащички
– чорапки
– тениска
– панталон
– блузка
• пижамка
• кърпа за ръце
• памперси (ако ползва)
• еднократни чаршафчета/пелени
• торбичка за мръсните дрешки

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com