Лекарски асистенти и фелдшери да могат да работят в детските ясли и яслените групи на детските градини – това предвижда промяна в наредба от 2008 г., публикувана за обществено обсъждане. Министерството на здравеопазването предлага изменението поради големия недостиг на специалисти с висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка”, каквито се изисква да работят в детските ясли, пишат още Дневник.

По данни на Столичната и други общини въпреки многобройните обяви за работа и повишаването на заплатите, през последните години не се наблюдава интерес у медицинските сестри и акушерки към работа в детска ясла. Затова и голям брой щатни длъжности в детските ясли за медицински сестри/акушерки са заети от хора, навършили пенсионна възраст.

В проекта на променената наредба са прецизирани и допълнени и текстове, свързани с всекидневната игра на открито и физическа активност, регламентиране на използването на електронни устройства и време за престой пред екраните, екипна работа на персонала при грижите за децата, възможности за повишаване на следдипломната квалификация на медицинските специалисти и учителите.

Ето какво пише за електронните устройства – децата над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от 10 минути веднъж седмично

На децата щe се осигурява ежедневно препоръчителния за възрастта минимум физическа активност, в подходяща за съответната възраст форма – това означава, че ще прекарват на открито минимум по два часа на ден, освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено
качество на атмосферния въздух.

С промените в нормативния акт е предвидена възможност дейността на детските ясли да се извършва в сътрудничество и взаимодействие с общопрактикуващите лекари, специалисти от други сектори и с родителите, като са посочени разнообразни форми на партньорство със семействата. Специален акцент се поставя върху зачитането на правата на децата, се отбелязва в мотивите.

Прецизирани и допълнени са разпоредбите, свързани с пясъчниците, и са определени условия за гарантиране на безопасността им. Прецизирани са и разпоредбите, свързани със съдовете за еднократна употреба. Предложените изменения предлагат изменения и допълнения и на разпоредбите на наредба от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com