След увеличаването на отсъствията на учениците по семейни причини до 15 дни, Министерството на образованието и науката предлага промяната и за децата в предучилищните групи. Бъдещото изменение предвижда децата от предучилищните групи в детските градини да отсъстват до 15 дни по семейни причини. В момента максималният брой разрешени отсъствия от детска градина по семейни причини е 10 дни. С увеличаването им на 15 ще се синхронизират изискванията към децата в предучилищните групи и учениците. Проектът за изменение на Наредбата за предучилищното образование е публикуван за обществено обсъждане до 8 май, а краят на учебната година за предучилищните групи е 31 май.https://detskitegradini.com/документи-в-детска-ясла-или-градина/

С изменението на Наредбата за приобщаващото образование през март се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано, писмено заявление от родител до класния ръководител.

По този начин родителите могат самостоятелно да решават кога децата им да отсъстват от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. От МОН искат да дадат същата възможност и за детските градини. Извън отсъствията по семейни причини децата, посещаващи задължително детска градина, могат да отсъстват и за времето на училищните ваканции за съответната година, както и по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, поясняват от образователното министерство

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com