“Много от децата с аутистично разстройство са невербални, което рефлектира върху социалния им живот и променя живота на цялото семейство. Дете с аутизъм в семейството инвалидизира цялото семейство. Един човек от семейството трябва да се грижи за него 24 часа, невъзможно да бъде абсолютно и максимално качествена грижата.” Това каза пред БНР Владислава Цолова, председател на сдружение “Аутизъм днес”.

Държавата е длъжник на семействата на деца с аутизъм, категорична е Владислава Цолова

Вицепрезидентът Илияна Йотова изказа мнение, че държавата не прави достатъчно и според нея е жизненонеобходимо да се състави регистър на диагностицираните деца.

В България няма пълен регистър на децата с аутизъм – колко е техният брой, какво е тяхното териториално разположение, на каква възраст са, какви са досега добрите практики.

Чак сега ли се сетихте, че няма реална подкрепа за децата и семействата им, да не говорим за интеграция или социално включване….

Тя подчерта, че е нужно на първо място да се диагностицира точно какви са проблемите на децата с аутизъм, с какво се сблъскват техните близки, как да става тяхната социализация, образование, обучение, как да живеят в обществото ни и как родителите им да бъдат подпомогнати. На второ място трябва да се прецени какви да бъдат действията на различните институции и на гражданските структури, за да бъдат координирани помежду си. Също така е необходим анализ на съпътстващите проблеми като се започне от достъпа до здравеопазване, социалните условия и училище.

Всичко това е неприложимо в момента. Има помощ на хартия, особено в образователната система. Дете с аутизъм в държавна градина е мираж. Добре е децата от аутистичния спектър да започнат образованието си в редовни паралелки в училище, но има и деца, които не могат да се справят с това обучение, а държавата няма решение на този проблем. Затова се изисква присъствието на родителя с детето в училище, а това възпрепятства нормалното функциониране на родителя в семейството. Има вариант за наемане на помощник-учител, което коства на училищния бюджет разходи и не всеки директор желае да отпусне. Каня вицепрезидента да посети един такъв ученик в клас и да види как на практика детето аутист посещава училище. Може ли изобщо да се говори за социално включване? Може ли изобщо да се каже, че държавата прави нещо за тези деца?

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com