Пандемията COVID-19 повлия върху кърменето както положително, така и отрицателно. Поради предприетите от повечето правителства мерки и ограничаването на движението родителите са имали повече време да останат вкъщи и да се съсредоточат върху грижите за своите бебета. От друга страна, разделянето на майки и бебета поради предполагаеми рискове от предаване на вируса и въпреки препоръките на Световната здравна организация (СЗО) те да остават заедно (защото кърменето е не само безопасно, но и предотвратява високата неонатална смъртност), както и ограниченият достъп до консултации и подкрепа за кърмене поради претоварените здравни системи и изискванията за социална дистанция са повлияли силно негативно. Действащите планове за ваксинация и прилагането на политики и програми са решението, което да защити кърменето в настоящата извънредна ситуация.

Колко слънце е полезно за детето ви плюс още съвети от немски специалист

Едва при 10,4% от новородените кърменето започва през първия час, показват данни анализ на актуалната ситуация в света. Световните нива на кърмене остават ниски – само при 43% от новородените кърменето е започнало в рамките на един час след раждането и само 41% от бебетата на възраст под шест месеца са изключително кърмени. Въпреки че 70% от жените продължават да кърмят поне една година, процентите на кърмените деца спадат до 45% на двегодишна възраст.

В България изключително кърмените деца до 4-6 месечна възраст са 18,6%, а след 6-ия месец са кърмени 46% от бебетата.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com