Едва 1019 деца класирани в детските ясли и градини на втори транш. 2873 са останалите свободни места за трето класиране, което ще се проведе на 13 юни. Но те са за деца с хронични заболявания и СОП.

Няма чакащи в задължителната предучилищна възраст за пет и шестгодишни деца.

За преместване в друга група чакат 1321 деца.

Най-голям недостиг има за яслена група – 5600 места. От тях 1092 са за деца под 1 годишна възраст.

Според общината в края на август тази година се очаква да бъдат обявени допълнително около 1500 места за прием на деца по общ ред от останалите незаетите места, предвидени за деца със хронични заболявания и специални образователни потребности.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com