Феталната морфология ще се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Промяната ще влезе в сила след приемането на Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 г., съобщи управителят на НЗОК проф. Петко Салчев на работна среща с журналисти, предаде БТВ.

Здравният фонд ще финансира и ехография на млечната жлеза, при която могат да бъдат диагностицирани доброкачествени или
злокачествени образувания в гърдата, предаде offnews.Друга високоспециализирана дейност, която ще бъде заплащана от НЗОК, е тестването за поносимост при прилагането на анестетици (упойка).

С последното изменение на Закона за бюджета на НЗОК бяха променени някои от параграфите при здравно-осигурителните
плащания. Основното бяха парите за лекарствата, където цените се вдигнаха с 5 млн. лв., за да можем да покриваме по-новите
молекули на децата с диабет. Втората промяна е в Наредбата за профилактика, където бяха добавени допълнителните дейности,
които трябваше да бъдат предоговорени, за да може общопрактикуващите лекари да ги изпълняват. С това се разширява
пакетът за профилактика, посочи проф. Салчев.

Управителят на НЗОК съобщи, че предстои да бъдат увеличени с 50% две клинични пътеки в детската кардиохирургия. Това са
клинични пътеки (КП) 117 и 118 и двете са свързани с оперативно лечение на деца с вродени сърдечни малформации
(увреждания). КП 117 ще струва 18 900 лв., а КП 118 – 28 500 лв. Увеличена е и амбулаторната процедура при новородени със
сърдечно увреждане, чиято нова цена е 1050 лв. Тя е свързана с извънболничното проследяване на оперираните малки
пациенти.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com