игри в детската градина

Игри в детската градина

Играта е основно педагогическо взаимодействие в детската градина, предпочитана е от всички групови възрасти и расте заедно с децата. Има десетки видове игри, с които учителите си служат, за да достигнат до своите възпитаници и да ги ангажират в учебния процес. Ели от Майките споделят, която по професия е учителка в детска градина, подбра тук любимите си подвижни игри, които играе заедно с децата от различни възрасти.

Често някои деца са готови да се включат в по-сложна игра, а други все още не успяват активно да усвоят правилата на играта.

Всяко дете е индивидуално и се развива с различен темп, за това трябва играта да се адаптира максимално по интересите и възможностите на играещите.

Ако не се сещате как да развиете класически игри, оставете детето да ви помогне – то ще подскаже кои действия го затрудняват и кои намира за забавни, така че да го включите в груповото занимание (дори групата да е дует)!

Яслена група:

Подвижните игри в яслена група следва да са с максимално опростени правила. С порастването на детето могат да се обогатяват и да се добавят нови последователности от действия, които то да упражнява. Така освен физическата му подготовка може да тренирате памет, концентрация и др.

Примери за игри, които да играете:

Балонът се надува – Децата се хващат за ръце в кръг. Това може да е предизвикателство за най-малките и да се наложи кръга да се състои от дете-възрастен-дете. Децата разширяват кръга докато трае песента, въртят се като пристъпват в ляво/дясно (предварително изберете посока). Децата слагат край на играта, когато балонът се „спука“ като подскачат или клякат. Играта е чудесна за възрастта, защото има ясно обособено начало и край за всички участници.

Римушки и песнички – Всички детски песни и римушки, които изискват от детето да изиграва движения са чудесен пример за развиващи подвижни игри. Действията следва да са прости и често е добре да започнете с цяла римушка, която изисква само едно действие – пляскане с ръце, тропане с крака. С времето може да надграждате играта като правите комбинации от движения, които детето да повтаря. Не се отказвайте, дори детето да не реагира и да не повтаря движенията от начало, то ще започне да ги отиграва след време.

Първа група:

Подвижните игри в първа група следва да са плавен преход от яслените. Игрите са все още с кратко времетраене, но изискват повече концентрация от участниците. Детето започва да разбира правила на играта и ролята му сред другите участници.

Примери за игри, които да играете:

Гоненица – Играта има много варианти, които да разиграете според възрастта.

Едно от децата е в ролята на гонещ, а останалите на гонени. Когато гонещият „хване/пипне“ някой от гонените, двамата разменят ролите си. Друг вариант е гонещият да изважда от игра всеки, който бива уловен. Така възрастният може да е в ролята на гонещ, а последният останал гонен е победител.

„Пускам, пускам кърпичка“ – Децата стоят седнали в кръг на пода. Едно от тях обикаля външната страна на кръга с кърпа в ръка, избира един от останалите участници и му дава кърпата. Започват да се състезават като обикалят кръга и който пръв седне на празното място печели. Останалият започва да обикаля и да избира кой да предизвика.

Втора група:

Децата от втора група вече свободно общуват помежду си, често играят организирани игри с правила и без помощта на възрастния. Започват да разбират ролите „победител“ и „загубил“ в игрите. Успяват да се включат във все повече игри със състезателен характер, но все още игрите са по-скоро индивидуални играчи, отколкото отбори.

Примери за игри:

Замръзванка – Естествено продължение на играта на Гоненица като правилата се усложняват за всички участници. Гонещият „замръзява“ гоненият с докосване. „Замръзналият“ участник трябва да спре движенията си и да остане мирен. Правилата варират като може да има начислен участник, който да „размразява“ стопираните играчи или те да остават неподвижни до края на играта (голямо предизвикателство за децата на тази възраст).

Гърненца – Играта е усложнен вариант на „Пускам, пускам кърпичка“. Има два кръга играчи – вътрешен, който стои неподвижно и външен, чиито участници са активните в играта. Един „продавач“ обикаля външния кръг и избира един „търговец“, от който да откупи гърненце. Ролите имат специфични реплики:

-Бабо/Дядо, продаваш ли си гърнето?

-Продавам го, залагам го, на теб не го давам!

Започва състезание по външната част на кръга, докато по-бързия не стигне пръв до желаното „гърненце“.

Трета група:

Децата от трета група започват да се включват в отборни игри. Отборите са все още малки – двама срещу останалите играчки например. Децата успешно следват правила и влизат в роли. Игрите стават с по-продължително времетраене.

Примери за игри:

Кралю Порталю – Играта е чудесен пример за единство на кординация, памет, отборен дух. Децата трябва последователно да преминават през „портата“ като помнят своят ред в редицата. Веднъж уловени, децата сами избират в кой отбор да се включат и участват в предизвикателство като екип.

Сляпа баба – Още един пример за игра, чиито правила могат да се адаптират към участниците. Играч със завързани очи трябва да улови останалите. Веднъж уловено детето може да излезе от игра или да вземе ролята на сляпата баба.

Предучилищна група:

Децата от предучилищна група вече успешно се включват в отборни игри. Те играят игри с правила и поредица от действия за изпълнение. Успяват да се ангажират в словестни подвижни игри, да се доразбират за правилата или да ги изменят според усещанията си.

Примери за игри:

„Капитане, Капитане“, „Зайо Байо колко е часът“ – правилата и на двете игри позволяват въображение от страна на участниците. Играчите са с по две роли едновременно – играят както част от отбора, така и като индивидуални играчи. Придвижването на участниците е различно според това, което е задал „капитана“/ „Зайо Байо“.

Всяко дете само намира мястото си в играта и докато възрастния задава рамката й то с възрастта участниците поемат все повече контрол над правилата, проявяват креативност в условията и упражняват лидерство и отборен дух.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com