доктор деца

Национална мрежа за децата (НМД) изпрати Отворено писмо към институциите с искане електронната извинителна бележка за отсъствия по медицински причини, както и прословутата контактна бележка за детските ясли и градини да отпаднат.

Аргументите са, че нуждата от тази бележка след отсъствие включва дори и периоди на ваканции и почивни дни, в които децата не са болни, но и лекар не би могъл да гарантира въпреки направен преглед дали те са били или не контактни на дадено остро заразно заболяване.

С тази бележка личните лекари на практика декларират информация, която самите те не могат да проверят и по същество се обезмисля от срока на валидност на бележката от 3 дни, през които детето може да попадне в контакт с остри заразни болести.

По тази причина подобна бележка няма никаква нито административна, нито практическа стойност и само хаби ценният и ограничен лекарски и особено педиатричен ресурс за празни от съдържание канцеларски дейности, вместо да се инвестира по същество в работа с пациенти, превенция, профилактика и лечение на заболяванията сред децата.

Искането за отпадане на електронна бележка пък е отправено след като за по-малко от месец след въвеждането й, вместо процедурата да се улесни за всички страни – учители, лекари и родители, станахме свидетели на огромна вълна от недоволство и множество постъпили в сигнали заради редица последвали проблеми. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, както и до Комисията по здравеопазването и Комисията по образованието и науката към 49-ото Народно събрание.

Издаването на бележката става на база на амбулаторен лист при изрично присъствие и изчакване на детето и неговия родител пред лекарския кабинет; което доведе до следните затруднения:

  • Задава се голям интервал между издаването на бележки на различни пациенти, което допълнително заема от ограниченото време на лекарите за същински прегледи и работа с пациенти;
  • В някои случаи бележките не се отчитат от системата на училището, когато личният лекар е в едно населено място, а училището – в друго;
  • Налице е проблем при необходимост от издаване на бележка при рутинни и профилактични прегледи при специалист, поради откази на специалисти да издават бележки и препращане отново към личния лекар;
  • Допълнително се натоварва бюджетът на родителите, тъй като издаването на бележка е извън пакета дейности, покривани от НЗОК, и някои лекари изискват административна такса, която достига и до 10 лв.

Посещаването на лекар при банални вирусни инфекции или краткосрочни неразположения от различно естество се явават практически излишни. Практиката затруднява както работата на личните лекари, така и родителите и децата, които често трябва да изчакват часове пред лекарските кабинети заедно с пациенти, които са в активна фаза на заболяване и/или имат реална нужда от вниманието на лекаря. Продължаването на такава практика би довела до повишаване на заболеваемостта и допълнителна среда за разпространение на вируси, особено в есенно-зимния сезон, когато епидемиологичните препоръки изискват точно обратното – ограничаване на подобни практики. Лекарският ресурс е едновременно твърде скъп и твърде ограничен, за да бъде злоупотребявано с него за излишни административни процедури и практики, чиято логика не почива в медицинската необходимост.

Национална мрежа за децата, Българска педиатрична асоциация, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и родители от цялата страна отправят апел към институциите за отмяна на нормативното изискване за извиняване на краткосрочни отсъствия чрез медицинска бележка и замяна на това изискване с бележка / потвърждение от страна на родител, че допуснатите отсъствия са по уважителни причини.

Европейската и световната практика /страните от ЕС, както и САЩ, Австралия, Канада и др./ имат утвърдената практика за отсъствия от 1 до 3 или до 5 дни да не се предоставя медицински документ, а родителят да заявява устно, писмено или чрез електронния дневник причината за допуснатите отсъствия и тяхната продължителност. За отсъствия над този срок се изисква представяне на медицински документ, като се допуска, че състояния, които така или иначе изискват по-продължително лечение, при всички случаи така или иначе водят до медицински преглед и съответният документ ще бъде издаден.

Тъй като в публичното пространство съществуват страхове, че това ще доведе до своеволия от страна на родителите и извиняване на отсъствия без реална причина, от организациите зад Отвореното писмо уточняват, че подобни опасения могат да бъдат предотвратени като се постави лимит в процент от учебното време за отсъствия, които могат да се извиняват от родителя.

Ако този лимит бъде надхвърлен, училището следва да провери в личен разговор и връзка с родителя какви са причините това да се случи и да изиска допълнителна медицинска експертиза.

Организациите зад отвореното писмо смятат, че нито една административна процедура не трябва да отменя задължението на родителите и училището да комуникират помежду си и в контекста на този казус – да изследват причините за отсъствия на децата. С даване на повече доверие и отговорност на родителите, двете страни ще бъдат по-силно обвързани да обсъждат и решават проблемите с отсъствието извън медицински причини, без да има нужда да въвличат и здравната система като страна. Още повече, че няма как да се наложи ограничение или да се оспори истинността на медицинска бележка от лекар, но може да се ограничи и контролира броя на отсъствия, които родителят извинява.

Следва да се отбележи, че здравната система така или иначе не е страна в казусите, които засягат системно отсъстващи ученици в риск от отпадане (деца в ситуация на социални проблеми, бедност, маргинализация). Такива случаи са обект на работа, подкрепа и контрол от социалната система и системата на закрила и изискват прилагане на други механизми за връщане и оставане на децата в училище.

Даване на правото на родителите да извиняват определен брой крактосрочни отсъствия по медицински причини на деца и ученици, ще улесни както здравната, така и образователната система, като в същото време ще подобри връзката и комуникацията между детските заведения, училищата и родителите и ще „изсветли“ редица досега съществуващи практики да се извиняват с медицинска бележка краткосрочни отсъствия, които са допуснати не по медицински прични.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com