Да се въведе оценка “Дисциплина” с 4 степени, подобна на някогашната за поведение, която обаче да влияе и върху оформянето на бала при кандидастване. За това настоява Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”, пише “Марица”.  

Успоредно с това искат да се регламентира  сключване на договор между родителите и училището по отношение на школския  правилник – с финансови и административни санкции за семействата при неспазване на договореностите. И сега има практика за сключване на споразумения, но те са само формално заявяване на добра воля от двете страни, без да имат юридическа тежест. Затова профсъюзът иска регламентът да стане част от Закона за предучилищното и училищното образование. 

От синдиката предлагат също да се облекчи процедурата по налагане на санкции към ученици. Партниращите родители да се поощряват. Да се ограничат правата на родителите в ЗПУО и да им се вменят задължения, като в процедурите по санкции на ученик да бъдат на уведомителен режим.

Профсъюзът предлага и да се намали  тежестта на броя ученици като компонент за формиране на бюджета на образователната институция, а учителите да бъдат разтоварени от неприсъщите за професията им ангажименти по Механизма за обхват.

Предложенията са обобщени след  национално проучване за политиката за обща подкрепа по ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование, определяна  като най-неработеща. Учители и директори са анкетирани относно ефективността на налагането на санкции като инструмент за подкрепа към учениците.

В националното изследване в рамките на 10 дни са участвали 2890 педагогически специалисти и заинтересовани.

86,7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена.

69,2%  заявяват: “Не налагам санкции на ученици, защото процедурата е бавна и мудна”. 63,5%  признават: “Нямаме практика да налагаме санкции, защото процедурата е тежка и безсмислена”.

57,5% пък твърдят, че: „Директорът не разрешава налагане на санкции заради делегирания бюджет и отлив на ученици”.

А само 28,8% казват: “Не се притеснявам да инициирам процедурата по налагане на санкции на ученик”. 

53,5% твърдят, че в училището “няма практика за налагане на санкции, защото ефектът е нулев”.

На въпроса: „Кой е основният елемент, който затруднява налагането на санкции?” участниците са имали повече от една възможност. Те поставят на първо място  и  неуважителното, понякога скандално отношение от някои родители – 71,2%. Следват страх от пропуски в процедурата – 45,8%; комуникацията с родителите – 31.2%; неразбирането на процедурата от педагогическите специалисти – 25.6%; липсата на педагогически съветник/психолог в училището – 19%. 

На въпроса: „Смятате ли, че ангажираността на родителите ще се повиши при сключване на договор между образователната институция и родителя за спазване на училищния правилник, като това да носи юридическа и съдебна отговорност?”, 85,2% са убедени, че това ще се случи, 8% нямат мнение и 6,8% не виждат смисъл в такъв договор.

89,7% от запитаните определетят като порочна съдебната практика в България родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки. Все пак 2,2% са отбелязали, че „това е хубаво и възпитателно“ за учители и директори!“

Масово е мнението, че Наредбата за приобщаващото образование трябва да бъде променена или отменена – тази идея подкрепят  93,2% от участниците в анкетата.

Синдикат „Образование“ смята, че националното проучване „Налагането на санкции като инструмент за обща подкрепа“ отговаря недвусмислено на това, че ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование не изпълняват и гарантират действието на националната политика за подкрепа и доказват, че на тази важна политика трябва да се помогне. Учениците, лишени от дисциплина и добро възпитание, няма как да станат добри и спазващи законите граждани на България, ЕС и света, подчертават от профсъюза.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com