При невъзможност да се осигурят достатъчно медицински сестри в яслите на незаетите места ще може да се назначат педагози, които трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа помощ по утвърдена от министъра на здравеопазването програма. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от Демократична България Елисавета Белобрадова.

Тази промяна ще влезе в ход от януари 2023 г., като по този начин няма да се допусне закриването на яслени групи, поради липсата на медицински специалисти, а от друга ще се гарантира, че няма да се влоши качеството на предлаганата грижа за децата до 3-годишна възраст, пишат в съобщението си от МЗ.

Кой ще гледа децата в яслите: Групи може да се закриват заради липса на медицински сестри

В момента само медицински сестри могат да се грижат за децата от яслените групи, а ниското заплащане в съчетание с дефицита на този вид специалисти, води до закриването и неразкриването на нови яслени групи. Затова и родители, и експерти призоваха да се променят изискванията към квалификацията на работещите в детските ясли. През април МЗ предложи промени в своя наредба, които предвиждат и фелдшери да могат да бъдат назначавани в яслите. Но и те са липсващи специалисти и това не решава проблемът.

В хода на обществените консултации по промените в Наредбата за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, са постъпили множество мнения, бележки и предложения предвид обществената значимост на разглежданите въпроси. “Голям брой от становищата съдържат коментари и предложения основно по разпоредбите, свързани със задължителния вид и брой специалисти, които работят в детските ясли и техния недостиг в големите градове на страната. Постъпилите мнения, предложения и бележки по тези въпроси, обаче, са коренно противоположни, а понякога и взаимно изключващи се”, коментира Сербезова.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com