Жените имат право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането /чл.163/. Работничка или служителка, при която е настанено дете според мерките за закрила от Закона за закрила на детето също има право на отпуск в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичане на полагащия се отпуск за раждане.

Друг отпуск, за който има право бащата със съгласието на майката е след навършване на 6-месечна възраст на детето. Бащата може да ползва остатъка от 410 дни, ако работи на трудов договор. Когато бащата е неизвестен или е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката, ако работи на трудов договор. Освен, че се изплаща обезщетението в размер на 90% от работната заплата, отпускът се признава за трудов стаж.

Ако майката прекъсне отпуска си до 1-годишна възраст на детето, с обезщетение 90% от работната заплата и започне работа й се заплаща половината от обезщетението

Жената, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето отпускът за кърмене е 1 час дневно. Ако жената има недоносено дете отпускът за кърмене е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и 2 часа дневно след навършване на 8-
месечна възраст. Ако майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко или почине, съответната част от отпуска се ползва от бащата. С негово съгласие отпускът може да се ползва от един от неговите родители или от родителите на майката, ако работят по трудово правоотношение.

След използване на отпуска до 1-годишна възраст, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Със съгласието на майката, този отпуск може да се ползва от бащата или от един от техните родители, ако работят по трудово правоотношение. В момента обезщетението е 650 лв. Всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Всеки от родителите може да ползва отпуск до 5 месеца от другия родител.

Автор на статията е д-р Христина Христова, която е председател на Института за семейна политика. Тя е бивш министър на труда и социалната политика, народен представител в периода 2005-2009г., наблюдател и депутат в Европейския парламент. Доктор по Социология и преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com