Евелина Чанева е психолог, специалист по ранно детско развитие и сертифициран биофийдбек терапевт. Има интереси и опит във възрастовата, педагогическа и социална психология. Работи успешно с деца и консултира и подкрепя родителите им по въпроси за развитието, емоционална интелигентност и поведенчески особености.

В този период едновременно се развиват опорно-двигателния апарат, познавателните процеси, трупа се речник, жизнен опит и социални умения.

В периода 1г.7м. – 2г. детето започва да функционира в система от правила

 • То се научава да седи на малко столче, да подскача на два крака, да прикляка към земята, за да вземе играчка и след това да се изправя без помощ
 • Катери се върху стол
 • качва се и слиза по стълби с опора
 • контактува с други деца
 • започва да разбира и спазва правила и изискванията на възрастните
 • различава предмети по цвят, форма и големина. действията с предмети са на принципа „проба-грешка“
 • развива се ориентация в пространството и детето различава понятия от типа на „в“, „на“, „горе“ и др.
 • в речника си то има 10-15 думи, опитва се да съставя изречение от две думи, назовава познати предмети
 • детето търси одобрение и може да поиска помощ, като изпробва границите на възрастния чрез използване на предизвикателства

Ако е изморено или разстроено, то може да изпадне в емоционални изблици

Детето започва да прави изречения, задава въпрос с една дума и трупа пасивен речник. Особен интерес в този период представлява звукоподражанието и имитирането на думи, мимики и жестове, като детето все по-разнообразно започва да показва собствените си чувства и емоции. То разбира когато му се забранява нещо. Формира се контрол над тазовите резервоари, започва да съобщава за физиологичните си нужди. Заслушва се в музика и се заглежда във филмчета, харесва му да хваща молив и да драска.

Проявява интерес към собственото си тяло и вижда разликите с другия пол. Иска да прави нещата самó и се разочарова, ако не постигне целта си. Имитира действията на възрастните с играчки – играе наужким. Има достатъчно добра зрително-моторна координация, все по-уверено държи лъжица, опитва се да се храни самостоятелно, може да пие от чаша и съдейства при преобличане. 

Дете на 1г и 9м. се опитва да тича, хвърля топка целенасочено. Драска в рамките на листа.

В периода 2г. – 2г. 6м. детето се радва на координирани движения на своите крайници и знае за какво да ги използва. Това му осигурява възможността да се самообслужва – да се мие, храни и облича. Самостоятелността дава увереност на децата. Двегодишните деца обичат физическата активност – бягат на цяло стъпало като спират и тръгват с лекота, скачат с двата крака едновременно, катерят се по столове, слизат и се качват по стълби, подреждат кубчета, играят с играчки, които се дърпат и опъват, харесват игри „наужким“. Интелектуалното развитие на детето навлиза в стадия на нагледно-образното мислене и памет. Детето вече умее да прави обобщения и класификации, но не може да прави причинно-следствени и времеви връзки. Все по-често диференцира себе си като различно и отделно човешко същество от възрастните. Започва да разпознава някои чувства и емоции. Показва загриженост към страданието на другите. Когато детето е болно, уморено или го е страх, се притиска се плътно до родителите си. Може да прегъне лист на две, чертае по подражание хоризонтални и вертикални линии, сглобява пъзел с едри елементи, разкопчава се и се съблича. Търси и влиза във взаимодействие с други деца. Започва да задава въпроси. Справя се със задържането – умее да регулира физиологичните си нужди.

В рамките на 2 г. 6 м.-3 г. детето е в процес на подготовка за своята пълна самостоятелност. То може да стои на един крак, да ходи по пейка с или без помощ, изкачва различни височини по детските площадки, скача от високо, някои деца могат да карат колело с три колелета, да играят с топка и им е приятно да играят с други деца. Вече има правилен захват, умее да рисува в рамките на лист хартия, затваря (макар и неправилен) кръг, рисува хоризонтални или наклонени успоредни черти, както и елементарна човешка фигура от кръгчета и черти, като може да покаже предпочитание към водещата ръка. Разбира и изпълнява инструкции като „Отиди до пейката и донеси топката“. Проявява самостоятелност при ежедневния тоалет – ползване на гърне или тоалетна, миене, обличане, подреждане на дрехите и др. Може да разбере просто обяснение и да бъде убедено да се откаже от нещо. Задава разнообразни въпроси.

Тригодишното дете умее да прелиства книга, да играе с щипки за дрехи, кълца с ножица, нанизва големи мъниста на връзка. Облича се самостоятелно, но не може да се закопчава. Храни се самостоятелно и чисто. В този период детето развива фантазията си и обогатява речниковия си запас, чрез картинно-образни думи, разговаря с играчките си, обича песнички и приказки. Детето в тази възраст разпознава действия по картинка, може да използва изречения от 3 и повече думи, обръща се към себе си и другите по име. Изпитва удоволствие от контакт с други деца и започва системно да играе с тях. Използва правилно местоимения „той“ и „тя“. Отговаря и използва въпроси „какво“, „къде“, „защо“ и използва съзнателно „да“ и „не“. Разбира употребата на прости предмети и назовава повечето части на тялото си. Може да забележите страх от въображаема опасност или от тъмното.

Описанието на тези умения стъпва на най-познатите и достъпни методики за наблюдение на невро-психичното развитие на децата, които могат да ориентират родителите за уменията на децата им. Те са:

 • През 1974 г. проф. Василка Манова-Томова съставя стандартизиран метод за оценка на общото психическо развитие на децата. Основни показатели за оценка на развитието през ранна детска възраст са моторика, умения, навици, изобразителна дейност, емоционално- социално развитие, говор.
 • Стандарти за развитие и учене в ранното детство–0-3г. – През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ “Климент Охридски”, НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, провежда мащабно емпирично изследване, резултатите от което, след широка консултация с национални и международни експерти, служат за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. През 2016 г по инициатива на Дневникът на мама и татко е разработена и тяхна кратка версия за родители. 
 • Скрининг на детско развитие Denver II

*Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда.

Източници: Диагностика на нарушенията в ранното детско развитие, проф. Иван Иванов (Трета национална конференция “Ранно детско развитие: Наука и практика” 2022г.; Методическо ръководство на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“; Метод за контрол и оценка на общото психично развитие през ранното детство на проф. В. Манова-Томова 1974г.; Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, С., Булвест Принт, (2014)

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com