Семейство с две деца e идеалът за хората в репродуктивна възраст у нас, сочат резултатите от проучванията на НСИ.

В проучването са обхванати всички жени на възраст 15 – 49 години и всички мъже на  възраст 15 – 59 години, които живеят в 7386 случайно избрани жилища. Успешно анкетирани са 4368 лица в посочените възрастови групи.

17,1% смятат, че семейството трябва да има три деца, а за 7,9% – идеалното семейство е с едно дете.

През 2021 г. 9,4% от лицата в репродуктивна възраст не могат да преценят колко деца трябва да има семейството в България. Многодетният модел на семейство с четири и повече деца е приоритет за 2% от хората.

Изводите на НСИ са, че промяната в репродуктивния идеал на мъжете и жените в България през последните двадесет години е в позитивна посока. Увеличава се делът на хората, според които в семейството трябва да има три деца – от 11,8% през 2001 г. на 17,1% през 2021 година. Повече от два пъти намалява делът на мъжете и жените с идеал за семейство с едно дете – от 19,8% до 7,9%. Значително намалява и делът на лицата, които считат, че семейството не трябва да има деца – от 3,2% до 0,3% през 2021 година.“.

Изключително висок е делът на лицата, които са без деца (17,8%) в сравнение с тези, които имат този идеал (0,1%) или предпочитат този модел на семейство (1,4%), – значително по-голям е делът на лицата, които остават с едно дете (31,9%) в сравнение с идеала за еднодетно семейство (6,9%) и желаещите едно дете (13,5%).

Ререализираните репродуктивни желания на лицата поставят въпроса за причините това да се случи. Данните показват, че водеща в структурата на причините за нежелание да имат дете е липсата на партньор (15,5%). На второ място са финансовите причини (14,8%). Здравословни проблеми (лични или на партньора) е причина да нямат още едно дете за 4,4% от лицата в репродуктивна възраст.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com