До 30 април родителите, чиито деца не са приети в общинските детски градини в София – ще могат да кандидатстват за компенсации в районните администрации, посочи зам.- кметът по образованието Тодор Чобанов. С решение на Министерския съвет от тази година, взето на 5 март тази година, публикувано в Държавен вестник на 9 март 2021 родителите ще получат компенсации.

Обсъждат закупуването на сензори, които да следят качеството на въздуха в софийските детски градини

“Сумата е издръжката, която получава детето, ако беше реално прието в общинско или държавно заведение. Тя се движи за различните възрасти, но е около 300-350 лева.”, припомни още Чобанов пред БНР. Той посочи, че предстои да се публикува списък на сайта на дирекция “Образование”, за да може всеки родител да види необходимите документи.  

Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, който се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

Най-странните неща, които родителите са купували за детската градина на детето си

За всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, в срок до 5 ноември подават заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето.

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето до пето число на месец ноември – за периода 15 септември – 31 октомври, и до пето число на месеците: януари – за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1 януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май – 30 юни и 1 юли – 14 септември.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com