Един от най-големите проблеми, с който се сблъсква столицата през последните години, е недостигът на места в детските градини. Това предизвиква сериозно напрежение, пречи на икономическата инициатива на младите семейства и дори доведе до протести срещу местната власт. Арх. Владо Вълков, който дълги години живее в САЩ, предлага бързо и евтино решение на това главоболие за софиянци.

Детето и умните устройства

Неговата идея е свързана с поставянето на модулни преместваеми структури в училищните дворове.

„Поради демографския бум, нелегалната и легална емиграция в Южна Калифорния почти няма училище и училищен двор без такива преместваеми павилиони, които се използват като допълнителни класни стаи. Те обслужват училищата и детските градини“, разказа арх. Вълков.

Той обясни, че първоначално тези модули са били създавани, за да решават бързо възникналите кризисни ситуации. А липсата на детски градини може да се разглежда днес като кризисна ситуации.

Има ли изход от проблема с недостига на места в яслите и детските градини в София

Предлаганите модули имат много предимства. На първо място те са много удобни за самите деца, имат директна връзка и модерна раздвижена архитектура, която няма нищо общо с многоетажните еднотипови училища с тъмни коридори и стълбища, изтъкна арх. Вълков.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com