Във всички учебни и детски заведения в София ще монтират видеонаблюдение до края на годината. Това е заложено в действащата Стратегия за сигурност на Столична община 2014-2020 г.

Данните от свършеното досега от Стратегията бяха разгледани на комисия по сигурност в Столичния общински съвет.

От тях става ясно, че всяка десета детска градина в София и седем училища все още са без видеонаблюдение. За реда в града се следи с 3000 камери, от които 1700 са поставени от кметството от 2014 г. досега. Сектор “Сигурност” обаче управлява едва 42 камери за разпознаване на автомобилни номера.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com