Компенсации за неприетите в ясла – всичко от до

Компенсации за неприети деца в ясла Кой може да се възползва от компенсацията? Деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, имат право на компенсации за ясла. Размерът на компенсации за неприети деца в ясла Месечният … Continue reading Компенсации за неприетите в ясла – всичко от до