Комплекс за ранно детско развитие отвори врати на мястото на бившия дом за изоставени бебета „Св. София“.

“Целта бе да прекратим дейността на този дом. Нашата организация изпълни проект за извеждането и на последните деца от там. На Коледа през 2016 г. той бе с изгасени светлини, защото тук вече не живееха изоставени деца. Веднага след това с инвестиция от над 1 милион лева от корпоративни и индивидуални дарители фондацията започна преобразяването на самата сграда, а миналата седмица успяхме да покажем какво сме сътворили” – разказа Иванка Шалапатова от фондация “За нашите деца”.

Планирате семейнo пътуване? Вижте тези съвети:

Комплексът за ранно детско развитие е създаден изцяло с индивидуални и корпоративни дарения, а сградата е предоставена за безвъзмездно ползване на фондация „За Нашите Деца“ от Столична община за срок от 10 години. Реновирането ѝ е на стойност над 1 500 000 лева. Средствата са вложени в цялостния ремонт на сградата, в която се помещават Дневен център за деца с увреждания, два центъра за обществена подкрепа, Център по приемна грижа и пространства за пряка социална, рехабилитационна и консултативна работа за децата в най-ранна детска възраст.  

В Центъра за ранно детско развитие работят специалисти в помощ на децата и семействата – психолози, специалисти за ранна детска интервенция, които работят със затруднения в развитието на децата, фамилни консултанти, които помагат в решаването на проблеми в отношенията между родителите, рехабилитатори, социални педагози, логопеди, социални работници. „Създадохме палитра от експерта, така че семейството да може да получи цялостна подкрепа на едно място.“ – каза Иванка Шалапатова.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com