американската

Каним ви на виртуална обиколка в Американо-английската академия – интернационално училище с детска градина и обучение за деца от 3 до 19-годишна възраст

Американо-английската академия (АЕА) е частно, интернационално, акредитирано в САЩ училище с детска градина, с представители на повече от 37 националности. Академичната програмата се характеризира с метода на пълно потапяне в англоезична среда (total immersion approach) и възможността за синхронно обучение спрямо изискванията на българското Министерство на образованието и науката и американските Common Core стандарти в т.нар. смесен модел (Mixed curriculum).

Да надникнем заедно в детската градина в Американо-английската академия (АЕА) 

Американо-английската академия (АЕА)

В центъра на обучението в детска градина стои детето и неговите уникални за възрастта нужди, а малкият размер на групите спомага за изграждането на специална емоционална връзка между преподавателите и децата. Адаптацията се случва с грижа за всяко дете, като опитните педагози подпомагат активно родителите. Всяка възрастова група има собствена просторна стая с много естествена светлина, оборудвана с материали и играчки, подпомагащи ранното детско развитие.

За най-малките възпитаници – 3 и 4-годишни, е особено важно да се забавляват, докато учат. Те изследват света в изцяло англоезична среда, развивайки ключови умения и качества за ранното детство. Програмата се фокусира върху аспекти като реч, физически и двигателни способности, социални и емоционални умения, когнитивно развитие, творческо изразяване, самостоятелност и толерантност. В академията провеждат и занимания за общата и фина моторика, сензорно и психоемоционално развитие, запознаване на детето със света около нас и развиване на познавателните умения.

Американо-английската академия (АЕА)

За да подготвят най-добре вашето дете за успех през целия му академичен живот, подготвителните групи (5г. и 6г.) предоставят цялостна образователна програма, включваща математика, природни и социални науки, изобразително изкуство и социално-емоционално развитие. В АЕА работят с международно утвърдени програми като Lego Education, Math in Focus, Half-Pint Readers и др.

Силен акцент се поставя върху ранното ограмотяване – уменията на учениците да владеят английски език, да четат, пишат и да се изразяват правилно, да смятат и да мислят критично. Спрямо изискванията на МОН децата се обучават в направленията български език, математика, околен свят, изобразително изкуство и музика, конструиране и технологии, физическа култура. Едно от нещата, на които най-много държат в Американо-английската академия (АЕА), е поддържането на близка общност чрез тясна връзка с родителите. Академията се стреми към прозрачност в отношенията и осигуряват ежедневен достъп до входа на детската градина, където родители и деца биват посрещнати от медицинското лице, директора и учителя на групата. Така обменят информация относно обучителния процес, общуването с връстниците и всички останали аспекти на ежедневието на малчуганите.

Американо-английската академия (АЕА)

В АЕА имат богат календар със събития, на които родителите са добре дошли. На тримесечие представят писмен доклад с подробности относно развитието на детето, съпроводен с лични родителски срещи за допълнителна информация.

Американо-английската академия (АЕА) разполага с иновативна материална база с множество удобства като арт кабинет със специализиран преподавател, собствена кухня с прясна храна, приготвена намясто, обширни зелени площи за игра, собствена детска площадка с подходящи за възрастта съоръжения, училищен транспорт, ежедневен медицински скрининг и стриктни хигиенни практики. За физическата подготовка на децата има оборудван физкултурен салон както и допълнителни дейности като модерни танци, карате, спортна гимнастика и др.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com