Tъй като жените са тези, които поемат грижата за децата, то те са и тези, които удължават своето майчинство за втората година, когато децата им не са се класирали. В изследвания период това означава, че доходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв. Майките също така ползват натрупан платен годишен отпуск, но не малка част от тях са принудени да прибягват и към неплатен отпуск след изтичането на майчинството.

Водят болни деца в детската градина – проблем №1 на родителите

Следователно, ако детето не е прието до 2 годишна възраст, то те биват лишени напълно от доход.

Това са част от изводите, до които са достигнати на база резултати от социологическо представително изследване, реализирано от ЛевФем и социологическа агенция Глобал Метрикс в периода ноември 2021 – януари 2022 г. То е във връзка с липсата на места в общинските ясли и детски градини в град София е проблем, който се задълбочава от години. Въпреки многократно дадените заявки, Столична община не полага достатъчно усилия за решаването му. В това отношение 2022 г. не прави изключение. Хиляди деца отново няма да бъдат приети, а техните родители за пореден път ще бъдат поставени в изключително затруднена ситуация. Рядко обаче в публичността се говори затова, че тъкмо жените са най-потърпевши.

Финансови компенсации и за неприети деца в държавните ясли

Другата част от проучването ще бъде представена на 12 май (четвъртък) 2022 г. от 10.30 – 12.30 ч. в зала G8-1 (Културен център G8, ул. Гладстон №8) – https://www.facebook.com/levfem

Немалка част от жените преминават и на почасова трудова заетост и по-гъвкав режим на работа (16 % от жените с 1 дете и 31,3 % с две деца на възраст до 6 години). Така те получават по-ниско възнаграждение спрямо онези, които могат да участват пълноценно на пазара на труда, както и осигурителният им стаж намалява, което в дългосрочен план се отразява негативно на средномесечния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че по-голяма част от майките са дори с висше образование.

12 % са напуснали работните си места

Така животът на жените бива сведен основно до социалната роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско платен или безплатен грижовен труд, а доходът им значително намалява поради невъзможност да работят. Това ги поставя в зависимост от семейството и/ или партньора/ съпруга, ако могат да разчитат на такъв тип подкрепа. Основният извод от изследването е, че липсата на места в общинските ясли и детски градини обострят социално-икономически неравенства, които се преплитат с полови неравенства. Домакинствата, които не могат финансово да си позволят частна услуга, компенсират с нископлатен и/ или безплатен грижовен труд, извършван от страна на жените, които се декларират и прекомерно натоварват.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com