Александър Кърджев e магистър логопед. В практиката си той е попадал на различни случаи, като най-често подкрепата му към децата е свързана с корекция на звукопроизношение, заекване, процес на проговаряне и плануване на речта. Потърсихме го, за да ни сподели повече информация за това кога да посетим специалист, ако детето все още не е проговорило. Вижте какво каза той за Детските градини:

Каква е ролята на логопеда в речевото развитие и каква е на родителя?

За децата думата логопед не означава това, което ние възрастните разбираме. Необходимо е да обясним значението на малчуганите, за да избегнем погрешно тълкуване. А сега, нека си представим един триъгълник, чиито ъгли са логопед-родител-дете. Те са взаимосвързани и без един от участниците няма как фигурата да бъде завършена. Ролята и на трите е еднаква по значение – логопедът като своеобразен преводач и коректор на неразбираем или липсващ език, като даващ насоки и поставящ задачи, родителят като ко-водещ на терапевтичния процес и детето като отговорна личност, готова да посрещне и преодолее трудността. Често се налага и логопедът да бъде добре маскираният актьор, който с метода на играта да спомогне увереността на детето и изпълняването на непосилни според детето задачи. Това детето да повярва на специалиста е 51% от свършената работа и предпоставка за пълноценна терапия.

Бебетата, които спят навън на минус 10 градуса

Как да стимулираме проговарянето на детето вкъщи?

Всеки случай има своята индивидуалност. Много зависи дали се касае за дете в норма или дете със специални потребности. Да започнем от това на каква възраст се намира детето, защото тук може да сравним говора и уменията му спрямо нормите за възрастта и да се прецени налични ли са дефицити – говорни и двигателни.

Речта и фината моторика вървят ръка за ръка

Първото нещо, на което уча “невербални деца”, е да сочат с пръст. Когато детето фиксира обекта то може да го анализира на ум, да планува това което иска да каже и съответно да го вербализира. Учете децата да сочат с пръст.

Друг важен момент е изразяването на доминантна ръка – това ще ни помогне във фината моторика. Давайте сензорни игри. Всяка игра сама по себе си е сензорна, но обърнете внимание на такива с материали от пластилин, кинетичен пясък, вода, лепенки, шумящи материали като найлон, хартия, също игри с глина, тесто. Не по-малко ценни са игри за редене, численост, вгнездяване, нанизване които включват координация око-ръка. Старайте се в грижите си да не се отнасяте към детето сякаш е бебе – елиминирайте памперса и биберона своевременно, бебешкото шише също, и не говорете на бебешки език с прекалено много умалителни имена. Давайте прости команди, които да са осъществими и последователни. Същото така използвайте въпроси, чийто отговор е различен от Да или Не, да не бъде “Искаш ли вода?, а “Вода ли искаш, или сок?”. Може би най-важното нещо е детето да не прекарва време на телефон. Ограничете напълно престоя.

Защо милениалите са свръхгрижовни и тревожни родители

По отношение на неправилно звукопроизношение на определени звукове или групи звукове също е възможна корекция вкъщи. Например за звук “С” – детето прави широка усмивка, езикът се намира зад долни зъби в покой, а струята издишан въздух е студена. Казвате продължително Сссссссс, после когато с лекота може да го артикулира упражнявате в следните последователни стъпки: прави срички, обратни срички, думи със звук “С” в началото, думи със звук “С” в средата и думи завършващи на звук”С”, а накрая изречения с натрупване, четене/повтаряне на текст, наизустяване.

Кога можем да се обърнем към логопед?

Няма точна възраст за това кога да се обърнем към логопед за подкрепа. За да дадем отговор на този въпрос, отново се връщаме на нормите за развитие на детето. Ако е невербално малко преди навършване на третата година. Но пък и да направите консултация след непосредствено след навършването на 2г – не е грешно. Ако пък просто е нарушено звукопроизношението на група или отделни звукове да кажем С, Ш, Ч – по-добре след навършване на 4-тата година, защото тогава детето е по-осъзнато и ще се включва по-адекватно в терапията. Ако в дете със специални потребности – веднага след поставяне на диагноза, като същевременно да работи с детето и психолог.

Най-голямата грешка е убеждението, че изоставането в развитието ще се израсне

До коя година детето е нормално да не говори?

Отново се връщаме на нормите при проговаряне като периодизация:

Прието е, че на 6 месеца вече би трябвало да се е появила бебешката лепет. След навършване на година детето навлиза в еднословния период на говор, където свързва предметите с думи. След втората година вече се е появил и двусловния период, съответно се появяват прости изречения.

Ако до 2г и 1м. детето не комбинира 2 думи, може да се съотнесе като късно проговорило. Въпреки това, поради наличието на мобилни устройства и като цяло развитието на света в тази насока, колкото и непрофесионално да звучи, тенденцията по отношение проговарянето се измени и все повече деца проговорят по-късно /около третата година се появява двусловния период/. Съветът ми е – имате ли тревога посетете специалист. За да се види дали тя е основателна или не и съответно да се реагира без загуба на време.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com