Чавдар Мирчев е детски психолог, завършил Психология в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград. През 1995 година започва своята практика в центрове и училища за деца с аномално интелектуално и психо-социално развитие. В периода от 2005 до 2017 година ръководи програма на Министерството на здравеопазването за работа със зависими към психоактивни вещества. От 2017 до днес е психолог към Дневен център към ДМСГД – Плевен. Допълнително предлага приемни часове в МЦ Клиника Нова, гр. Варна. Квалификациите му са мотивационно интервюиране, приложен поведенчески анализ за справяне със социално неприемливо поведение в детска възраст и психотерапия в детско-юношеска възраст.

Защо се развива детската психология като наука, увредени ли са нашите деца, ние възрастните ли сме виновни? При комуникацията между възрастни днес, често чуваме мнения и въпроси относно детски психолози, родителите търсят такива за децата си и това е факт.

Едновременно, разбира се, възникват подозрения и съмнения, необходима ли е такава намеса, лудо ли е моето дете?

Или аз не го разбирам? Отговорът обаче е друг, детската психология възниква, да отговори на въпросите за правилното развитие на децата, с насока възпитание и развитие, а не като диагностика и терапия, както се възприема сега.

Интересът към човешкия ум и поведение, се наблюдава още в древните цивилизации, където е обект на филосифията. Детската психология е част от психологията, която се обособява като отделна наука някъде около 1860 година, но всъщност основите върху които се развива съвременната детска психология са поставени от Ян Коменски, педагог, който е определян като баща на педагогиката.

Отговор на въпроса като цяло – защо възниква и се развива детската психология –

е, че децата трябва да бъдат възпитавани и обучавани, не можем да разчитаме само на наследственост и усвояване на позитивен личен пример. Тези процеси трябва да се осъществяват своевременно и адекватно, чрез изпитани и правилни методи и това е възможно единствено чрез познаване на ума и поведението на малките хора. Принос към развитието има и от Жан-Жак Русо, който определя различните периоди в развитието на човека, отново с цел да покаже различните възпитателни задачи, които са необходими в зависимост от възрастта на детето. Става ясно, че детската психология е нужна, за да отговорим правилно на основните си задължения в този свят – да подготвим децата си за качествен и пълноценен живот като възрастни.

В наши дни интересът към детската психология се засилва, като постепенно се разширява и излиза от сферата на педагогиката и обучението. Развиват се различни теории за детските игри, детските рисунки, детската привързаност и т.н. Детския свят се опознава все по-добре, което дава възможност за наблюдение и адекватна намеса в поведението на детето и неговото развитие. Изследванията продължават и се откриват нови и съвременни методи за анализ и терапия на детската психика.

Нелепо е, когато имаме възможност да помогнем на детето си да се справя по-лесно в живота, да отхвърляме това само защото не разбираме правилно понятието „детска психология“. Задълбоченото наблюдение и анализ на детското поведение, може да даде много отговори и да доведе до решения, които изцяло да променят неговия живот като възрастен. Ако се замислим честно, много от нашите проблеми /като възрастни/ имат връзка със случка в детството. Ако в онзи момент възникналите чувства и мисли бяха осъзнати и преработени … може би сега нямаше да го има проблема, при вече възрастния индивид! 

Моето мнение е, че терапията при деца е много по-важна, отколкото тази при възрастни, за да не се проявят сформирани в детството негативни личностни черти, вече като поведенчески проблем при възрастният индивид.

При детето имаме невероятния шанс да направим така, че проблем да не се появява!

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com