С бюджет 2022 ще бъдат увеличени някои от най-масовите социални плащания. От документите към него става ясно и че се увеличават редица обезщетения, изплащани от държавното обществено осигуряване, чийто бюджет още не е публикуван за обществено обсъждане, пишат от вестник Сега.

От 1 април детските се увеличават, като за едно дете ще бъдат 50 лв. (при 40 лв. сега). Сумата за две деца се увеличава от 90 на 110 лв., за три деца – от 135 на 165 лв., за четири деца – от 145 на 165 лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лв. Неясно защо обаче помощта за близнаци остава 75 лв. на дете, колкото беше и досега.

Заедно с това се разширява и кръгът от семейства, които имат право на семейни помощи. Досега прагът бе 410 лв. доход на човек, а от 1 април се увеличава на 510 лв. Хората с доход от 510,01 до 610 лв. ще получават от април 80% от размера на надбавката.

Замразени остават еднократните помощи за раждане на дете – 250 лв. за първо, 600 лв. за второ и 300 лв. за трето, като за всяко следващо е 200 лв.

Осма година без промяна остава и месечната помощ за децата с най-тежки увреждания. Поне до средата на годината тя ще е 930 лв., колкото я направи Бойко Борисов през 2016 г.

Еднократните помощи, които се дават за подготовка на дете в първи и в осми клас, също остават на миналогодишното си ниво – 300 лв., като тези помощи се дават на всички в съответния етап на образование без значение на дохода в семейството.

При обезщетенията новини има за минималното обезщетение за безработица и това за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Минималното дневно обезщетение за безработица от 1 април се повишава от 12 на 15 лв., а т.нар. ниско платено майчинство се изравнява отново с минималната заплата и става 710 лв.

При майчинството ръстът е огромен, след като ГЕРБ години наред поддържаше целенасочено ниско, за да стимулира жените да се връщат на работа. Така до миналия октомври майките получаваха по 380 лв. месечно за втората година на майчинството си, а от 1 април ще получават 710 лв.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com