Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни.

След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ) работят за осигуряване на тестовете. Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани днес тук: https://www.mon.bg/bg/100876.

Как ще започне новата учебна година

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително според МОН. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в
училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, за учениците от предучилищните групи и начален етап при регистрирана 14- дневна заболяемост в населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий), за деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това, както и в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com