Монтесори Къща към Карин дом обявява прием за деца на възраст от 2 до 4г. за целодневна форма на обучение. Монтесори къщата се помещава в новоизградения комплекс за социални, здравни и образователни услуги на Карин дом във Варна.

В обучението на децата е ангажиран опитен екип от педагози, преминали сертифицирано обучение към Международната Монтесори Асоциация, помощник възпитатели и медицинска сестра. 

Заниманията на децата се провеждат в отлично организирана Монтесори среда с оригинални учебни материали и изработени от екипа такива. Залите за игра и обучение са изцяло проектирани според нуждите на децата и изискванията на Карин дом. Обзавеждането, настилките и цялостната среда са в синхрон с детските възприятия, функционална и уютна и екологична среда.

Карин дом е възприел Монтесори модел за работа от 2001 година като се старае да осигурява свободата на всяко дете да развива своя потенциал. Работата на специалистите по метода Монтесори се супервизира от Феодора Станчов, дългогодишен експерт в Монтесори педагогиката във Франция.

Децата усвояват необходими за живота практически умения, обогатяват своя речников запас, творят, активно изследват света с помощта на сетивата и развиват своите математически представи. В Монтесори Къщата, децата се запознават и с българските традиции и обичаи, провеждат кулинарни, музикални и арт занимания с природни с природни и други материали.

Монтесори Къща разполага с просторна зала за занимания, зони за игра на открито, спално помещение.

Групата включва до 20 деца на възраст от 2 до 4г., В седмичната програма и занимания са включени:

  • Плувни сесии с треньор по плуване;
  • Арт занимания;
  • Кулинарни занимания;
  • Децата участват в празници и тематични тържества на Карин дом;
  • Организират се културни мероприятия и посещения на забележителности;
  • Децата се включват в игри и общи занимания заедно с техните връстници със специални потребности от Монтесори група;
  • Осигурен е кетъринг от детска кухня „Вип Бебе“.

За повече информация се свържете със Светла Тодорова, мениджър Монтесори екип, тел: 0882 364 337, имейл: stodorova@karindom.org

Задължително условие за прием e детето да има всички за възрастта имунизации.

Карин дом сe намира на адрес: бул. „Цар Освободител“ 86А (зад Здравната

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com