В интернет родители споделиха “Анкета за родители на деца, записани в детска градина”.

Колко още ще оцелеят частните детски градини затворени?

В нея се гласи, че “сe обръщат с молба за отговор на въпросите в анкетата, с което ще подкрепите усилията на Министерството на образованието и науката да отговори на обществените потребности и очаквания и да създаде условия за нормализиране на дейностите в системата на предучилищното образование.

Резултатите от анкетата не могат да бъдат единствено основание за вземане на решение относно възстановяване на работата на детските ясли и градини, но са важен показател за нагласите по този въпрос и очакваните изисквания, при които това да се случи.

Допълнителни 20 дни платен отпуск за един от родителите

Вярвяме, че заедно можем да намерим най-доброто решение, което да осигури здравето и живота на децата, на семействата и на учителите”.

В нея има въпроси от типа за отглеждането на детето ви по време на извънредното положение, както и дали сте получили методическа подкрепа от учителите в детската градина по време на извънредното положение. Но основно МОН ще проследят нагласите на родителите по темата дали и как да се отворят детските градини, по какъв начин да работят оттук нататък.

Вижте какво гласи тя и ако детето ви е записано в детска градина, може да попълните.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com